Co když dostanete výzvu od ČKP

Rada hned na úvod - nepodceňujte to. Zkontrolujte svoji zelenou kartu a pojistnou smlouvu a máte-li vše v pořádku, uplatněte námitku. Námitku můžete uplatnit na stránkách www.bezpojisteni.cz nebo vyplněním dotazníku, který by měl být k výzvě přiložen.

Existenci řádného pojištění doložíte kopií zelené karty nebo pojistné smlouvy, nebo potvrzením od pojišťovny, že je Váš vůz pojištěn. Nejste-li již vlastníkem vozu nebo jste vyřadil vůz z evidence, uplatněte námitku na tomtéž místě a doložte níže uvedené dokumenty. Vyřadil-li jste vůz z evidence z jakéhokoli důvodu a nejste tedy povinen platit povinné ručení, prokážete to kopií velkého technického průkazu, kde je vyřazení vozidla z evidence vyznačeno.

V případě prodeje vozu je ideální kopie velkého technického průkazu s vyznačením změny. Alternativně je možné doložit kopii smlouvy o prodeji vozidla, ve které však musí být jasně uvedena identifikace kupujícího a prodávajícího, identifikace vozidla, datum prodeje a podpisy obou stran. Identifikace kupujícího nebo prodávajícího musí obsahovat jméno a příjmení, rok narození a úplnou adresu bydliště. K jasné identifikaci vozidla jsou nutné minimálně dva údaje z následujících tří - značka a typ vozidla, registrační značka nebo identifikační číslo vozidla, tzv. VIN.

Pokud kupní smlouvu nemáte, můžete změnu vlastnictví doložit podepsaným prohlášením nového vlastníka, že došlo ke změně vlastnictví, a dokladem o nahlášení změny příslušnému registru vozidel. V každém případě s odpovědí neotálejte a problém raději vyřešte co nejdříve.

Mohlo by Vás zajímat

Platné povinné ručení musí mít ze zákona každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. Zákonné pojištění auta je povinné pro všechny majitele vozu a chrání je před finančními škodami způs...
Nic před Vámi neschováváme a chceme být maximálně transparentní, na Klik.cz proto najdete odpovědi na většinu dotazů týkajících se pojištění. Pokud přesto neznáte odpověď na něco, co zde není zodpověz...
Česká kancelář pojistitelů, ve zkratce ČKP, je profesní organizace pojišťoven, která byla zřízena zákonem v roce 1999. Má tři hlavní úkoly.Spravuje garanční fond, ze kterého se hradí škody způsobené n...
Společnost Klikpojisteni.cz, s.r.o., která vystupuje v České republice pod názvem Klik.cz, vznikla již v roce 2011 a první pojistku jsme prodali v listopadu téhož roku. Jsme tak stabilní společností s...