Co s pojištěním při převodu nemovitosti

Vlastníte nemovitost a chystáte se ji prodat či darovat? Nebo jste naopak dědicem, kupcem nebo příjemcem nemovitosti? Potom Vás čeká množství papírování, poplatků a jiných starostí. Mnohdy bývá v těchto hektických chvílích opomíjeno pojištění nemovitosti. To ale rozhodně není dobře!

Prodávám nemovitost

Pakliže jste prodejcem nemovitosti, stáváte se také poplatníkem daně z převodu nemovitosti. Je tedy vaší povinností uhradit daň v příslušné lhůtě, resp. lhůtě pro podání daňového přiznání. Nabyvatel, tedy kupující, se stává ručitelem a ručí tedy za vaše včasné uhrazení daně.

Co se týká pojištění, je třeba ho vypovědět dnem převodu nemovitosti, není -li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. Vždy se vyplatí požádat pojišťovnu o zpětné proplacení poměrné části pojistného.

Kupuji nemovitost

Výhodou kupujícího (nabyvatele) je, že mu nevzniká povinnost uhradit daň z převodu nemovitosti (tu hradí prodávající), nabyvatel je pouze ručitelem. Ručíte tedy za včasné uhrazení daně (ve lhůtě pro podání daňového přiznání) prodávajícím.

Mějte na paměti, že nemovitost kupujete bez pojištění (není-li v původní pojistné smlouvě uvedeno jinak) a je proto dobré si pojištění nemovitosti co nejdříve uzavřít. V době, kdy je nemovitost určitý čas neobydlena, zvyšuje se riziko krádeží či vandalismu.


Dědím nebo dostávám nemovitost

Zdědíte či dostanete-li nemovitost, je vaší povinností zaplatit dědickou, resp. darovací daň a to ve lhůtě do 30ti dnů od obdržení výměru této daně.

Opět zde platí, že dostáváte nemovitost nepojištěnou nebo pojištěnou ve prospěch předchozího majitele (pojištění nemovitosti zaniklo smrtí předchozího majitele nebo převodem nemovitosti - nestanovila-li pojistná smlouva jinak). Je vhodné pojištění co nejdříve uzavřít a mít tak co nejdříve krytá rizika krádeže či vandalismu, která se zvyšují v době, kdy je nemovitost neobydlena.

Vyměňuji nemovitost

Výměna nemovitosti je v podstatě dvěma převody naráz. Poplatníkem daně z převodu se v tuto chvíli stávají oba účastníci výměny. Neplatí se ale daně obě, nýbrž pouze ta, která je vyšší. O tu se pak oba účastnící dělí. Daň je splatná ve lhůtě podání daňového přiznání.

Převody nemovitostí jsou důvodem k výpovědi pojistných smluv. Je tedy třeba obě smlouvy vypovědět a uzavřít smlouvy nové. Vyplatí se požádat pojišťovnu o proplacení poměrné části pojistného, které jste zaplatili dopředu.

Mohlo by Vás zajímat

Pojištění majetku zahrnuje pojištění domácnosti a nemovitosti. Váš majetek - tedy Váš domov, byste měli mít pojištěn vždy a v případě uzavření komplexního pojištění pro Váš domov se toto přání změní v...
Jak si pojistit chatu? Rozhodně doporučujeme pojistit rekreační objekt jako nemovitost i domácnost. Pojištění nemovitosti kryje stavbu samotnou a ochrání Vás před požárem. Pojištění domácnosti kryje v...
Nic před Vámi neschováváme a chceme být maximálně transparentní, na Klik.cz proto najdete odpovědi na většinu dotazů týkajících se pojištění. Pokud přesto neznáte odpověď na něco, co zde není zodpověz...
Společnost Klikpojisteni.cz, s.r.o., která vystupuje v České republice pod názvem Klik.cz, vznikla již v roce 2011 a první pojistku jsme prodali v listopadu téhož roku. Jsme tak stabilní společností s...