Co to jsou asistenční služby?

Co to jsou asistenční služby?

Asistenční služby je pomoc, kterou poskytují různé organizace, jako například ÚAMK nebo Global Assistance, motoristům při nehodě nebo poruše. Tyto služby mohou zahrnovat:

·                Pomoc technika v případě havárie nebo poruchy vozu

·                Odtah vozidla do nejbližší opravny, pokud není možné provést opravu na místě

·                Proplacení nákladů na pokračování v cestě v případě krádeže automobilu

·                Vyslání náhradního řidiče v případě hospitalizace řidiče

·                Vyprázdnění nádrže a výměna paliva v případě záměny paliva

·                V případě úplného zničení vozu jeho sešrotování

Výše uvedený výčet není úplný, každá pojišťovna nabízí různou paletu asistenčních služeb. V každém případě je dobré si ověřit, jaké asistenční služby to které pojištění obsahuje a jaké jsou limity plnění každé služby. Například oprava na místě může mít limit 5 tisíc Kč a v případě poruchy Vám pojišťovna zaplatí opravu na místě do této výše. Nejdůležitější je v případě poruchy nebo havárie nezapomenout, že takovou službu můžete využít. Kompletní přehled různých asistenčních služeb Vám poskytnou naši operátoři. Stačí zavolat.