Do zahraničí bez pojištění?

Do zahraničí bez pojištění?

Tomu, kdo pravidelně využívá cestovního pojištění, by se mohlo zdát, že pojistit se před cestou do zahraničí je úplně samozřejmé. Z posledních průzkumů ovšem vyplynulo, že opak je pravdou. Před cestou do zahraničí se pojistí méně než polovina lidí.

 

Při rozhodování o sjednání cestovního pojištění hraje hlavní roli především délka pobytu v zahraničí a konkrétní destinace. Vždy, a to i na krátkou cestu, se pojišťuje zhruba 45 procent lidí. Deset procent dotázaných se při cestování nepojišťuje nikdy. S délkou plánované cesty a exotičností destinace logicky vzrůstá i počet pojištěných.

 

Základem cestovního pojištění je tzv. pojištění léčebných výloh. Je totiž dobré pamatovat na to, že léčebné výlohy v cizích zemích mohou přesáhnout náklady na léčbu v České republice, a to v případě některých destinací opravdu mnohonásobně. V případě potíží se tak dovolená bez cestovního pojištění může nepříjemně prodražit.

 

Většina evropských zemí má sice mezi sebou uzavřeny dohody o poskytování zdravotní péče, je však potřeba nezapomínat, že mnohde není zdravotní péče kompletně hrazena, tak jak je tomu v České republice. Platby za převoz či léky pak mohou být nepříjemným překvapením. I proto je dobré si zřídit cestovní pojištění, v těchto případech totiž vesměs pokryje zbylé náklady. Důležité je vědět, kolik činí pojistné limity, do kterých za vás pojišťovna vzniklé náklady uhradí. Doporučuje se nemít tyto limity menší než milion korun, protože, ač se to nezdá, léčebné výlohy v zahraničí se k takové částce mohou vyšplhat velmi rychle.

 

Dalšími důležitými součástmi pojišťovacího balíčku pak bývají asistenční služby či pojištění odpovědnosti za škody. Asistenční služby přijdou vhod zejména pokud cestující nehovoří jazykem hostitelské země nebo obecně nemá s cestováním mnoho zkušeností. V případě potřeby stačí zavolat na asistenční linku a nechat si poradit, jak postupovat, popř. na koho se obrátit. Nejedná se samozřejmě pouze o pomoc při zdravotních problémech, podle povahy pojistky lze asistenční službu kontaktovat i v případě ztráty zavazadel či dokladů. Již zmíněné pojištění odpovědnosti je čerpáno, pokud způsobíte další osobě škodu na zdraví, životě či majetku.

 

Stále běžnější součástí cestovních pojistění se stává pojištění zavazadel či pro případ zrušení zájezdu.

 

Červen 2013