Inflace

Inflace znamená dlouhodobé zvyšování cen zboží a služeb v ekonomice, což může vést k poklesu kupní síly peněz a snížení hodnoty měny. Inflaci ovlivňuje například růst poptávky, zvýšení nákladů na výrobu nebo snížení množství peněz v oběhu.

Inflace může mít negativní dopady na ekonomiku a společnost, například snižováním hodnoty úspor a peněz na účtech, snižováním kupní síly obyvatelstva, zvyšováním cen a nákladů na podnikání, či destabilizací měnového trhu. Centrální banky se snaží inflaci udržovat pod kontrolou pomocí monetární politiky, například nastavováním úrokových sazeb nebo regulací množství peněz v oběhu.

{{link1text}}
{{link2text}}
{{link3text}}
{{link4text}}