Fotodokumentace u havarijního pojištění

Při sjednání havarijního pojištění po telefonu je nutné prokázat, že vozidlo není poškozené v okamžiku sjednání pojištění. Jedním ze způsobů je pořízení vlastní fotodokumentace. Pokud jste od nás obdrželi instrukci, že takový způsob je možný, postupujte prosím podle následujících pokynů. Přesné instrukce najdete v emailu, který jste obdrželi po sjednání smlouvy.

Fotodokumentaci je nutné provádět pouze za světla. Vozidlo musí být čisté a například nezasněžené. Musí být dobře viditelný lak karoserie. Fotodokumentace musí být v barevném provedení.

Je nutné pořídit sedm záběrů

● šikmý záběr na celý levý bok motorového vozidla zepředu

● šikmý záběr na celý pravý bok motorového vozidla zepředu

● šikmý záběr na celý levý bok motorového vozidla zezadu

● šikmý záběr na celý pravý bok motorového vozidla zezadu

● záběr na tachometr s počtem celkově najetých km

● záběr na VIN kód z motorové či jiné části vozidla

● záběr celého čelního skla s viditelnou registrační značkou

● pokud je vozidlo poškozené, dobře viditelný záběr poškozených částí vozidla

Digitální dokumentaci je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat a do doby zaslání fotodokumentace bývá smluvně navýšena spoluúčast na pojistném plnění v případě pojistné události. Fotodokumentaci stačí následně zaslat na na e-mailovou adresu dle instrukcí v emailu, který jste obdrželi po sjednání pojištění. Nemusíte se ničeho obávat, je to při dodržování výše zmíněných postupů je to velice snadné.

Mohlo by Vás zajímat

Havarijní pojištění je pojištění motorových vozidel, které slouží ke krytí škod na vlastním autě. Způsobí-li někdo škodu vám, bude vám škoda vyplacena z povinného ručení toho, kdo škodu způsobil, poku...
V případě financování vozidla leasingem je vždy vyžadováno také havarijní pojištění. Majitelem vozidla je po dobu splácení leasingová společnost. Ta také obdrží pojistné plnění v případě pojistné udál...
Sjednáte-li si u nás havarijní pojištění, bude nutné doložit pojišťovně, že Váš vůz je v okamžiku uzavírání pojištění nepoškozen. Způsob, jakým se to prokazuje se liší podle hodnoty vozu a individuáln...
Pokud sjednáváte havarijní pojištění takzvaně na dálku (například po telefonu) pro starší vozidlo, zpravidla je potřeba zajistit fotodokumentaci nebo prohlídku vozidla v závislosti na požadavcích poji...