Kdy volat policii při dopravní nehodě

Povinnost přivolat policii při dopravní nehodě se vždy řídí zákony té země, ve které došlo k dopravní nehodě. Pokud došlo k dopravní nehodě v České republice, je třeba volat policii v následujících případech.

- Došlo ke zranění nebo byl některý z účastníků nehody usmrcen. V takovém případě je volání Policie České republiky pochopitelné.

- Došlo ke škodě na některém z vozidel nebo přepravovaných věcech a tato škoda přesahuje pravděpodobně částku 100 tis. Kč.

- Došlo k poškození komunikace nebo jejího příslušenství. Nejčastějším případem je poškození dopravního značení nebo svodidel. Tady pozor. Bez ohledu na výši škody je v takovém případě nutné volat policii.

- Došlo ke škodě na majetku třetí osoby a tato osoba není účastníkem dopravní nehody. Například když zboříte při nehodě plot u silnice stojího domu.

Není-li možné vlastními silami zabezpečit odstranění následků nehody a zajistit tak obnovení plynulého provozu na silnici, pak pomoc policie přijde také vhod. Specifický je případ, kdy se nemůžete s dalším účastníkem nehody dohodnout, jak se to vlastně stalo a kdo je vinen. V případě, že jste nehodu nezavinil, bude Vám škoda proplacena z povinného ručení toho, kdo nehodu zavinil. Jestliže jste způsobil nehodu sám, budete potřebovat havarijní pojištění.

Mohlo by Vás zajímat

Platné povinné ručení musí mít ze zákona každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. Zákonné pojištění auta je povinné pro všechny majitele vozu a chrání je před finančními škodami způs...
{{link2text}}
Nic před Vámi neschováváme a chceme být maximálně transparentní, na Klik.cz proto najdete odpovědi na většinu dotazů týkajících se pojištění. Pokud přesto neznáte odpověď na něco, co zde není zodpověz...
Společnost Klikpojisteni.cz, s.r.o., která vystupuje v České republice pod názvem Klik.cz, vznikla již v roce 2011 a první pojistku jsme prodali v listopadu téhož roku. Jsme tak stabilní společností s...