Konec výmluvám na osobu blízkou

Konec výmluvám na osobu blízkou...

Naprosto běžnou situací při spáchání dopravního přestupku je výmluva na osobu blízkou. V polovině září roku 2011 byla po delší době jednání schválena novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, na základě které bude za provoz vozidla nést odpovědnosti jeho provozovatel. Tento zákon má tak zamezit případům, kdy není dohledán viník přestupku, a provozovatel (majitel) vozidla se vymluví na osobu blízkou. Na základě této “výmluvu” nemohl být dosud stíhán, případě potrestán finančním ani mu nemohli být uděleny trestné body.

 

Podmínkou je, že přestupek musí být zaznamenán automatickým radarem.

 

Zodpovědnosti bude provozovatel zbaven pouze tehdy, pokud se mu podaří jednoznačně prokázat, že mu vozidlo bylo odcizeno (protokol o odcizení od Policie ČR), nebo k přestupku došlo v době, kde jej převádí na jiného majitele.

 

Hlavním důvodem, proč byla novela schválena, je především fakt, že velké množství přestupků není vůbec potrestáno právě z důvodu výmluvy provozovatele na osobu blízkou. Navíc řidiči, kteří se takto vymlouvají často, nemohou “potrestat” ani pojišťovny udělením malusu (přirážky) v rámci pojištění vozidel, a viníci tak jezdí bez potrestání dál. Tato odpovědnost provozovatele je navíc běžná i v dalších evropských státech.

Leden 2012