Lékařské ošetření v EU

Lékařské ošetření v EU

V případě, že musíte na území jiného členského stát EU využít služeb místní zdravotní péče, budete potřebovat Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující tento průkaz). S tímto průkazem můžete navštívit lékaře nebo smluvní zdravotnické zařízení. Pokud si nejste jisti, která zdravotnická zařízení jsou smluvní, obraťte se s žádostí o informace na místní pojišťovnu.

 

Na co máte po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující tento průkaz):

 

  • na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek, za jakých je poskytována místním pojištěncům (tj. to co hradí systém svým pojištěncům je poskytováno i držiteli tohoto průkazu) 
  • léky vám vydají na základě receptu vystaveného lékařem, při jejich vyzvednutí v lékárně je ovšem nutné se prokázat příslušným průkazem 
  • pokud se dostanete do situace, že je nutná hospitalizace, na základě předložení průkazu vám lékař vystaví doporučení k hospitalizaci 
  • pokud je ošetření akutní, není nutné vyhledat lékaře, ale na základě s Evropského průkazu zdravotního pojištění lze vyhledat pomoc přímo v nemocnici bez doporučení lékaře 

 

V některých státech je možné se u místní zdravotní pojišťovny registrovat, ale pozor rozhodně po vás tato registrace nesmí být vyžadována jako obligatorní.

 

Cestování bez sjednaného cestovního pojištění ale není doporučováno, a to ani na cestou "pouze" k našim sousedům.

 
Září 2011