Likvidace pojistné události

Pojistná událost je vždy spojena se vznikem škody, v lepším případě pouze na majetku. V případě, že ale máte uzavřené dobré pojištění a vše správně vyřídíte, může vám pojistné plnění v ideálním případě zcela nahradit (či u obnosového plnění i přeplatit) nebo alespoň zmírnit finanční dopad škody. V následujícím článku se zaměříme na to, jak správně postupovat při likvidaci pojistné události, aby bylo vše vyřízeno rychle a bez problémů.

Na nic nečekat, hlásit!

Prvním důležitým krokem je nahlášení pojistné události pojišťovně. Čím dříve tak učiníte, tím rychleji bude vše vyřízeno a tím dříve budete mít od pojišťovny k dispozici pojistné plnění (peníze, které vám pojišťovna vyplatí). Nahlásit pojistnou událost lze buď na libovolné pobočce pojišťovny nebo telefonicky na klientské lince, která bývá bezplatná. Některé pojišťovny nabízejí také možnost nahlášení přes internet.

Při ohlašování po vás bude nejspíš pracovník pojišťovny vyžadovat mnohé údaje včetně jména a adresy pojištěné osoby, čísla pojistné smlouvy, data a místa vzniku škody, seznamu a základních údajů o poškozených věcech. Tak se na to raději předem připravte.


Dokumentujte!

Jistě bude také potřeba doložení fotodokumentace poškozeného majetku. V některých případech postačí vámi pořízené fotografie, jindy je potřeba, aby prohlídku provedl likvidátor (může být zaměstnanec pojišťovny či soudní znalec). Rozhodně ale doporučujeme si vše poškozené ihned po vzniku škody zdokumentovat. To platí zejména v případě, kdy je nutné změnit stav či polohu poškozeného majetku před příjezdem pracovníka pojišťovny.

Po doložení všech potřebných dokladů, dokumentů a fotografií už pojišťovně nic nebrání ve stanovení výše pojistného plnění a uzavření celé pojistné události. Dle zákona by mělo být vše vyřízeno do 15ti dnů od ukončení šetření.

Pozor, pokud jste pojištění uzavřeli pomocí pojišťovacího makléře v případě pojistné události kontaktujte konkrétní pojišťovnu, nikoli makléře, neboť ten není likvidátor a tak likvidace provádět nesmí.

Mohlo by Vás zajímat

Havarijní pojištění je pojištění motorových vozidel, které slouží ke krytí škod na vlastním autě. Způsobí-li někdo škodu vám, bude vám škoda vyplacena z povinného ručení toho, kdo škodu způsobil, poku...
Jaké jsou možnosti spoluúčasti u havarijního pojištění? Spoluúčast se liší podle pojišťovny a podle varianty, kterou si zvolíte. Některé pojišťovny nabízejí i variantu bez spoluúčasti. Typická spoluúč...
Pojištění GAP nebo také pojištění finanční ztráty si můžete sjednat jako doplněk havarijního pojištění. Většina havarijních pojistek je totiž sjednána na cenu obvyklou - tedy na cenu, která odpovídá c...
S mini havarijním pojištění si můžete pojistit pouze vybraná rizika za příznivou cenu. Produkt se nazývá mini Casco (občas psáno dohromady - minicasco, setkáte se i s počeštělým minikasko) a chrání Va...