Náležitosti kupní smlouvy

Náležitosti kupní smlouvy

Kupní smlouva na prodej vozu by měla vždy obsahovat minimálně alespoň identifikaci vozidla, identifikaci prodávajícího a kupujícího, datum účinnosti a podpisy obou stran. Datum účinnosti smlouvy je důležité datum i pro povinné ručení, neboť jasně stanovuje datum, od kterého přecházejí vlastnická práva a povinnosti z nich vyplývající.

Identifikace vozidla by měla obsahovat alespoň dva ze tří následujících údajů: registrační značka vozidla, VIN neboli výrobní identifikační číslo vozidla, které je uvedeno ve velkém technickém průkaze, a registrační značka neboli SPZ. Takže např. VIN a značka a typ vozu, nebo VIN a SPZ.

Identifikace kupujícího a prodávajícího musí obsahovat jméno a příjemní, úplnou adresu bydliště a rok narození. Alternativně je samozřejmě možné použít rodné číslo.

Další náležitost kupní smlouvy jsou obchodní dohodou obou stran, ale výše uvedené by mělo být obsaženo vždy.