Nejčastěji se bourá v Praze

Nejčastěji se bourá v Praze, nejméně na Vysočině

Pojišťovna Generali evidovala dosud 43 tisíc pojistných událost s pojistným plněním ve výši 1,4 miliardy korun. Počet nehod tak za poslední tři roky narostl o více jak 25 %. Nejvíce dopravních nehod se za první tři kvartály tohoto roku stalo tradičně v Praze a nejméně pak na Vysočině.

 

Téměř polovina z celkového počtu nahlášených pojistných události (48 %) byla zaregistrována z pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení) ve výši 800 milionů korun. Přes 50 % nehod pak spadá pod havarijní pojištění, kde pojišťovna vyplatila na pojistném plnění zhruba 600 milionů korun. Skutečná čísla budou známa až na počátku roku 2012.

 

Jak již bylo řečeno, k největšímu počtu dopravních nehod stále dochází v hlavním městě Praha, kde byl v posledních letech zaznamenán 7 % meziroční nárůst.

 

Nejrizikovější kraje s vysokým podílem na pojistných událostech v oblasti pojištění vozidel: 

 • Praha 33% 
 • Moravskoslezský kraj 14% 
 • Středočeský kraj 12% 
 • Jihomoravský kraj 6% 
 • Ústecký kraj 6% 

 

Naproti tomu je za nejbezpečnější místo pro motoristy považována Vysočina, které se podílí pouhými 2% na celkovém počtu nehod. Velký vliv na to měla preventivní akce, která spočívala v rozmístění tzv. pachových ohradníků, které odrazují zvěř od vběhnutí do vozovky.

 

Nejbezpečnější kraje s nejmenším podílem na pojistných událostech v oblasti pojištění vozidel: 

 • Vysočina 2% 
 • Karlovarský kraj 2% 
 • Olomoucký kraj 2% 
 • Pardubický kraj 3% 
 • Jihočeský kraj 4% 
 • Liberecký kraj 4%

Listopad 2011