Nejčastější mýty o havarijním pojištění

Povědomí o nutnosti a zákonné povinnosti uzavření povinného ručení už naštěstí mezi vlastníky a provozovateli motorových vozů stoupá. Stále se ale najde velké množství lidí, kteří nechtějí mít nic společného s havarijním pojištěním. Považují ho za drahé, zbytečné a nesmyslné. Jsou přece dobrými řidiči a nic se nemůže stát. I přesto ale stojí za to se nad tímto pojištěním alespoň zamyslet! Podívejme se, jaké jsou nejčastější mýty, které o "havarijku" kolují.

Za hodně peněz žádný užitek

Asi nejčastějším mýtem o havarijním pojištění je, že jeho cena je příliš vysoká a když se něco stane, stejně od pojišťovny nic nedostanete. Tak to rozhodně není. Je pochopitelné, že pojištění není zadarmo, ale v případě škodní události vám toto pojištění může ušetřit bez nadsázky stovky tisíc korun. Pokud jste navíc dobrý řidič, můžete za bezeškodní měsíce dostat velmi výrazné slevy.

Přesný rozsah pojistného krytí je vždy stanoven v pojistných podmínkách a záleží na konkrétní pojišťovně a produktu, který si sjednáváte. Většinou jsou kryty škody způsobené živelnou pohromou, povodní, záplavou, střetem se zvěří, vandalismem, odcizením nebo škody na vašem voze způsobené při nehodě, kterou zaviníte.

U havarijního pojištění bývá také sjednána spoluúčast, která vyjadřuje procentuální podíl, kterým se bude pojištěný na případné škodě podílet. Pokud máte například sjednanou spoluúčast 2 % a škoda na vašem voze nabude hodnoty 100 000 Kč, budete se částkou 2 000 Kč na odstranění této škody podílet. Samozřejmě existují i produkty s nulovou spoluúčastí.

Pro starší auto to nemá cenu

Je pochopitelné, že máme tendenci chránit spíše nová auta, do kterých jsme nedávno investovali, než auta stará. Rozhodně se ale vyplatí alespoň zauvažovat nad tím, jak velkou škodu by vám přineslo například odcizení nebo úplné zničení vašeho staršího auta. V mnoha případech by tato škoda byla mnohem vyšší než zaplacené pojistné. Některé pojišťovny dokonce nabízejí produkty speciálně zaměřené na starší auta.


Jsem dobrý řidič, tak havarijní pojištění nepotřebuji

Dalším z klasickým mýtem je přesvědčení o tom, že dobrý řidič přece žádné havárie nepůsobí, tak na co by mu bylo havarijní pojištění? Jakkoli jste si jisti svými řidičskými schopnostmi, můžete jen ztěžka vyloučit vnější vlivy jako je vandalismus, živelnou pohromu, pád stromu, krupobití nebo záplavu. Všechny tyto hrozby se mohou reálně naplnit a způsobit škody za peníze několikanásobně převyšující zaplacené pojistné. Nezapomeňte - havarijní pojištění nekryje jen škody, které sami způsobíte.

Nejlevnější je pro mě nejlepší

Velmi častou chybou při uzavírání havarijního pojištění je orientace čistě na výši pojistného. Často je uzavíráno to nejlevnější pojištění bez ohledu na spoluúčast, rozsah krytí a pojistné limity. Vždy si dobře prověřte, co vše je pojištěním kryto, jak vysoká je spoluúčast, jaké jsou limity pojistného plnění a zda se pojištění shoduje s vaší představou. Pokud vám například vzhledem k lokalitě hrozí nejspíše odcizení vozidla, je havarijní pojištění, které je sice nejlevnější, ale odcizení neobsahuje, celkem k ničemu.

Mohlo by Vás zajímat

Havarijní pojištění je pojištění motorových vozidel, které slouží ke krytí škod na vlastním autě. Způsobí-li někdo škodu vám, bude vám škoda vyplacena z povinného ručení toho, kdo škodu způsobil, poku...
Chcete havarijní pojištění a bojite se, že Vás bude stát moc peněz? Na Klik.cz se toho bát nemusíte a investice do této pojistky se vám zcela jistě vrátí v případě dopravní nehody, odcizení vozidla ne...
Pojištění GAP nebo také pojištění finanční ztráty si můžete sjednat jako doplněk havarijního pojištění. Většina havarijních pojistek je totiž sjednána na cenu obvyklou - tedy na cenu, která odpovídá c...
K havarijnímu pojištění sjednanému po telefonu je obvykle pojišťovnou vyžadována fotodokumentace vozidla. Prohlídky jsou vyžadovány z důvodu ochrany pojišťovny proti pojistným podvodům, což je pochopi...