Obecně o Klik.cz

Kdo jsme, co děláme
Ne. Jsme srovnávač a jakožto ten máme jedinečnou možnost pojišťovny mezi sebou porovnat. Zatímco jedna pojišťovna je vhodná pro mladší řidiče, další se pro změnu soustředí na zkušenější klientelu. To samé platí i u jiných typů pojištění - například cestovního či pojištění domácností.
Žádný. Mezi lety 2011 až 2018 jsme na českém trhu vystupovali pod marketingovým názvem Klikpojištění, od roku 2018 došlo ke změně na Klik.cz. Klikpojištění a Klik.cz je tak jeden a ten samý subjekt.
Ne a v tom je naše ohromná výhoda. Ke všem pojišťovnám přistupujeme stejně, nikomu nenadržujeme a díky tomu se klient může spolehnout na to, že nabídka řešení je skutečně férová a proklientská.
V tomto bohužel nedokážeme pomoci. Pokud skočíte na pojišťovnu a budete chtít uzavřít jakoukoli smlouvu, budete potřebovat stejné osobní údaje, jako na Klik.cz. Všechny osobní údaje podléhají přísným pravidlům a garantujeme Vám, že jsou u nás v naprostém bezpečí. Problémy vyplývající z nedodržování zásad ochrany osobních údajů nám nestojí v žádném případě za porušování a byli bychom sami proti sobě.
Nebylo by krásné zařídit si občanský průkaz z domova namísto chození na úřad? Stejně tak k věci přistupujeme i my a i přes internet dokážeme mnohdy víc, než při setkání na pobočce. Už 600.000 klientů z České republiky patří do naší rodiny a tyto zkušenosti nám pomáhají se neustále zlepšovat.

Povinné ručení nebo havarijní pojištění?

Je dobré si udělat v názvech pořádek
Jak již je z názvu patrné, povinné ručení je skutečně povinná pojistka k Vašemu autu. Jednoduše řečeno, pokud způsobíte svým vozidlem škodu někomu jinému, z této pojistky se poškozené osobě proplatí náklady, které touto nehodou vznikly. Havarijní pojištění je dobrovolné a v případě nehody jsou peníze vypláceny Vám i přes skutečnost, že jste viníkem celé situace.
Protože při sjednání pojištění přes internet, takzvaným distančním způsobem podle par. 1820 a dále občanského zákoníku, platí jiná pravidla. Zaplatíte-li pojištění sjednané přes internet po splatnosti, třeba jen o den, smlouva ze zákona nevznikne a vy tím pádem nejste pojištění.
S Klik.cz samozřejmě ano! Šetříme Vám čas a peníze, proto po Vás nechceme, abyste museli cokoli podepisovat, chodit na poštu a posílat zpět, protože i pojistnou smlouvu lze uzavřít takzvaně na dálku. Detailně tuto možnost upravuje paragraf 1820 až 1851 nového občanského zákoníku.
Pojištění je platné od data, které je v pojistné smlouvě uvedeno jako počátek pojištění. V případě uzavření povinného ručení online je smlouva aktivována uhrazením pojistného ve splatnosti. Není nutné ji podepisovat ani zasílat zpět.
Nabízet pojištění mohou pouze subjekty, které mají licenci České národní banky, prokáží u zkoušek odbornou způsobilost a mají pojištění odpovědnosti v minimální výši 1.5 mil. eur. Věřte nám, že splnit veškeré kroky není nic snadného a narazit na internetu na podvodnou společnost, která se zabývá pojištěním, je téměř nemožné.

Proč bych si měl zařídit pojistku online?

Protože se jedná o nejrychlejší a nejpohodlnější způsob
Pojistná smlouva se může sjednat bez SPZ i čísla technického průkazu, ale je potřeba tyto údaje následně doložit. Pro sjednání pojištění v tomto případě je nejdůležitější VIN kód (výrobní identifikační číslo vozidla), který je uveden na zelené kartě místo SPZ a který stačí ke sjednání povinného ručení. Po vydání technického průkazu a SPZ na registru vozidel je potřeba chybějící údaje nahlásit pojišťovně, která následně vystaví novou zelenou kartu s platnou registrační značkou.
Zelenou kartu odesíláme ihned po sjednání elektronicky. U většiny pojišťoven je zelená karta vystavována na rok, některé pojišťovny však nejdříve zasílají tzv. dočasnou zelenou kartu (2 měsíce, měsíc...). U dočasných zelených karet je po připsání platby zaslána roční zelená karta především v elektronické podobě. Na základě evropské mezinárodní dohody je nyní tento doklad vydáván v černobílé podobě, kartu si tak můžete vytisknout sami na bílý papír. Není-li pojistné zaplaceno ve splatnosti, je zelená karta neplatná.
Termín podpojištění se používá v kontextu jakéhokoliv škodového pojištění, nejčastěji pojištění domácnosti, nemovitosti či aut a zjednodušeně řečeno označuje stav, kdy je pojistná částka v době pojistné události nižší, než pojistná hodnota pojištěného majetku.
Na rozdíl od podpojištění, které se nejčastěji vyskytuje u pojištění majetku, se přepojištění objevuje nejvíce v kontextu havarijního pojištění automobilů. U podpojištění je pojistná částka nižší než pojistná hodnota. U přepojištění je tomu naopak, pojistná částka je vyšší než pojistná hodnota, tedy částka na kterou je automobil pojištěn je vyšší než skutečná hodnota vozu.
Drtivou většinu. Občas se však může objevit značka vozu, na kterou jsou krátké i samotné pojišťovny. Jedná se například o značky, které nejsou prodávány standardně na evropském trhu nebo vozy, jejichž cena je natolik vysoká, že nelze vytvořit povinné či havarijní pojištění standardní cestou. V takovém případě je nutná individuální nabídka přímo od vybrané pojišťovny.
agent
agent

Spočítejte si,
kolik ušetříte vy!

Srovnáváme nabídky všech velkých pojišťoven.

Na Klik.cz umíme všechna známá připojištění

A možná i takové, které ani neznáte
Jednoduchá odpověď - všechna připojištění, která jsou standardně nabízena pojišťovnami.
V první řadě pomoc technika v případě havárie nebo poruchy vozu. Dále také odtah vozidla do nejbližší opravny, pokud není možné provést opravu na místě. Proplacení nákladů na pokračování v cestě v případě krádeže automobilu, vyslání náhradního řidiče v případě hospitalizace řidiče, vyprázdnění nádrže a výměna paliva v případě záměny paliva. V případě úplného zničení vozu zajišťují asistenční služby jeho sešrotování. Výše uvedený výčet však není úplný, každá pojišťovna nabízí různou paletu asistenčních služeb.
Limit pojistného plnění povinného ručení je maximální částka, kterou vyplatí pojišťovny v případě pojistné události osobě, které provozem Vašeho motorového vozidla způsobíte škodu, ať už na majetku nebo zdraví.
Bohužel, nenabízíme. Pokud tedy hledáte možnost, jak svůj vozík řádně pojistit, doporučujeme se obrátit na pojišťovnu.
Bohužel, nenabízíme. V tomto případě ale pracujeme na tom, abychom v dohledné době motorky pojišťovali.

Naše povinné ručení? Bonus pro Vás.

Bonusy, malusy - všechno vám zodpovíme
Pojišťovny mají k dispozici vlastní přístupy do databáze ČKP, odkud získávají data o historii zákonného pojištění konkrétního klienta a které následně dle vlastních pravidel vyhodnocují pro výpočet výše bonusových měsíců. Bonus je tedy evidován v České kanceláři pojistitelů (ČKP) na rodné číslo v případě fyzické osoby nebo identifikační číslo v případě právnické osoby.
Jinak to nejde. Bonusy jsou vedeny ČKP právě pod rodným číslem. Bez něj vám bonus nezjistí nikdo - ani v samotné pojišťovně.
V průměru získáte za každý rok sjednaného povinného ručení bez Vámi způsobené nehody slevu 5% z povinného ručení. Maximální sleva za bonus u povinného ručení je 60%, v některých výjimečných případech až 65%.
Ne. Každá pojišťovna počítá bonusy pro povinné ručení různě. Liší se maximální výše slevy i sleva za každý rok pojištění bez nehody. Některá pojišťovna dává maximální výši slevy i za menší počet let nebo se výše slevy za každý rok bez nehody může měnit rok od roku.
Jezdíte-li bez nehod, získáte bonus na povinném ručení, na druhou stranu způsobíte-li havárii Vy, připočítá se Vám k ceně povinného ručení takzvaný malus.

Dvakrát měř, jednou řež

Čtěte, co je potřeba. Vyplatí se to
Pojistné podmínky jsou přílohou každé pojistné smlouvy bez ohledu na to, zda uzavíráte životní pojištění, povinné ručení či pojištění domácnosti nebo mazlíčků. Abychom byli chráněni my i Vy, přečtěte si je. Minimalizujete tím možná rizika.
Není to nic těžkého, je však nutné brát v potaz, že výpověď není možná vždy. Důvody pro ukončení povinného ručení jsou dané zákonem. Na našich stránkách si pak můžete velmi jednoduše vygenerovat a stáhnout formulář výpovědi (www.klik.cz/generator-vypovedi), který stačí zaslat dle uvedených specifikací na adresu dotyčné pojišťovny.
První možností je výpověď ke konci pojistného období. Toto období je počítáno nejpozději 6 týdnů před datem výročí pojistné smlouvy. Pokud Vám domů přijde výroční dopis, je ten pravý čas pro případnou změnu pojištění. Dalšími dvěma důvody je změna výše pojistného a změna vlastníka vozidla. Pokud Vám tak pojišťovna dá ve výročním dopise vědět o pro Vás neakceptovatelné změně, máte právo na výpověď. Pochopitelnou možností je také výpověď z důvodu, že jste své vozidlo prodal či prodala někomu jinému.
Výpověď musí být zaslána písemně na adresu pojišťovny a to nejlépe doporučeně. Potřebujete-li kontaktovat nějakou z pojišťoven, můžete se obrátit buď na nás na čísle 810 200 211, případně využít našich stránek a přímo na adresu dané pojišťovny výpověď zaslat. Podepsána musí být tím, kdo pojistku sjednal, tedy pojistníkem. Ve výpovědi uveďte důvod výpovědi a číslo pojistky.
Ano, může. A v takovém případě už hrozí opravdu průšvih, proto udělejte maximum, aby k této situaci nedošlo.

Povinné ručení? S Klik.cz je to hračka

Porovnáme vám ceny dřív, než řeknete "klik"
Potřebujete doklad totožnosti, originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku u firemních vozidel, vyplněnou žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel, velký technický průkaz a v případě odcizeného vozidla potvrzení od policie. V depozitu následně odevzdáte osvědčení o registraci vozidla, neboli malý technický průkaz a obě registrační značky.
Pokud chcete mít jistotu, že má Váš vůz platné povinné ručení, můžete tak učinit velmi jednoduše přes internet. Na stránkách www.bezpojisteni.cz je možné zadat registrační značku Vašeho vozu a datum, ke kterému chcete zjistit, zda je Váš vůz pojištěn. Obratem dostanete informaci, zda je Vaše pojištění platné a u které pojišťovny.
Pokud nemáte sjednané povinné ručení, máte velký problém v případě zaviněné nehody. Velikost problému je dáno výší škody, která byla způsobena. Především při škodách na zdraví se může jednat o milionové částky.
Za žádných okolností není možné uzavírat pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla od data, které je v minulosti. Povinné ručení lze uzavřít nejdříve od aktuálního data.
Jednoduše ji kontaktujte. Na stránce www.klik.cz/pojistovny vám přinášíme kontakty se všemi pojišťovnami, se kterými spolupracujeme.

Nejčastější otázky a odpovědi - Povinné ručení

Nic před Vámi neschováváme a chceme být maximálně transparentní, na Klik.cz proto najdete odpovědi na většinu dotazů týkajících se pojištění. Pokud přesto neznáte odpověď na něco, co zde není zodpovězeno, budeme rádi za odeslání Vašeho dotazu na media@klik.cz.