Pojištění hospitalizace NN Blue

Výplata dávek při hospitalizaci v nemocničním zařízení. Pojišťovna vyplácí sjednané dávky pojistného plnění v případě pobytu v nemocnici v důsledku nemoci nebo úrazu.

Důležité jsou konkrétní pojistné podmínky, zda pojišťovna vyplácí pojistné plnění pouze v případě hospitalizace po úraze nebo i v případě hospitalizace z důvodu nemoci. Mezi výjimky, při kterých se pojistné plnění nevyplácí, patří u např. hospitalizace v důsledku léčby neplodnosti, předem sjednané platické operace apod. Sjednané denní dávky pojistného plnění by měly být nastaveny tak, aby nejen pokryly náklady na samotný pobyt v nemocnici, ale také pomohly pokrýt některé nezbytné výdaje domácnosti.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Životní pojištění NN Blue nabízíme čistě online, s možností zvolit si jednotlivá rizika i pojistné částky přesně tak, jak chcete vy, nikoliv Váš poradce. Konkrétní rozsah pojištění včetně ceny Vám pře...
Pojištění invalidity kryje riziko ztráty pracovní schopnosti v důsledku nemoci nebo úrazu ve 3 státem stanovených stupních. Mělo by sloužit k pokrytí rozdílu mezi ztraceným příjmem a invalidním důchod...
Kryje riziko smrti v důsledku úrazu. Úrazem se rozumí tělesné poškození neočekávaným působením zevních sil nebo vlastní tělesné váhy nezávisle na vůli poškozeného. Jinými slovy náhlé a neovlivněné poš...