Pojištění hospitalizace UNIQA

Hospitalizace z důvodu nemoci nebo úrazu (nemocniční denní dávka). Výplata dávek při hospitalizaci v nemocničním zařízení. Výše dávky pojistného plnění by měla být nastavena tak, aby nejen pokryla náklady na samotný pobyt v nemocnici, ale také některé nezbytné výdaje domácnosti.

Z tohoto pojištění se vyplácí sjednaná denní dávka za každý den pobytu v nemocničním zařízení v důsledku léčení nemoci nebo úrazu.

U tohoto typu pojištění se uplatňuje čekací doba 2 měsíce, která začíná běžet od počátku pojištění. Další čekací dobou je 8 měsíců pro hospitalizaci z důvodu těhotenství. Čekací doba se neuplatní, pokud hospitalizace vznikla v důsledku úrazu nebo při onemocnění vyjmenovanými infekčními nemocemi. Mezi výjimky, při kterých se pojistné plnění nevyplácí, patří např. hospitalizace v důsledku léčby neplodnosti, plastické operace nebo také pobyt v léčebnách dlouhodobě nemocných, lázeňských nebo rehabilitačních zařízení, apod.

Sjednaná denní dávka by měla být nastavena tak, aby nejen pokryla náklady na samotný pobyt v nemocnici (např. náklady na samostatný pokoj), ale také aby mohla být využita i na některé nezbytné výdaje domácnosti.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Životní pojištění UNIQA nabízíme čistě online, s možností zvolit si jednotlivá rizika i pojistné částky přesně tak, jak chcete vy, nikoliv Váš poradce. Konkrétní rozsah pojištění včetně ceny Vám přehl...
Kryje riziko smrti pojištěného z jakýchkoliv příčin. Jeho hlavním cílem je zajištění rodiny a dalších pozůstalých, kteří jsou na Vás finančně závislí nebo pokud splácíte např. dlouhodobý úvěr nebo mát...
Kryje riziko ztráty pracovní schopnosti v důsledku přiznání invalidity prvního, druhého nebo třetího. stupně z důvodu nemoci nebo úrazu. Jeho hlavním cílem je dorovnání rozdílu mezi státem vyplácenou ...