Pojištění majetku aneb nemovitost není domácnost

Ať už bydlíte ve vlastní vile, rodinném domečku, bytě nebo máte jen bydlení pronajaté, vyplatí se zvážit pojištění majetku. To zahrnuje dvě základní pojištění - pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Lidé si tato pojištění velmi často pletou nebo je považují za jedno a totéž. Tak tomu ale není. Každé pojištění se uzavírá na něco jiného a kryje jiná rizika. Uzavřít je lze dohromady nebo každé zvlášť. Pozor si dejte na připojištění, které můžete uzavřít na jedno riziko vždy pouze jedenkrát k jednomu druhu pojištění.

Pojištění nemovitosti lze uzavřít (jak už název napovídá) pouze na nemovité objekty. Kromě rodinných domů, vil či bytových domů to mohou být i vedlejší stavby jako garáže, skleníky, pařeniště nebo dokonce bazény. Podmínkou je, aby byla stavba pevně propojena se zemí a nacházela se na pozemku hlavní nemovitosti. Pojistit nemovitost kjiž v době, kdy je ve výstavbě. V tom případě jsou pojištěním chráněny i dočasné stavby na pozemku a stavební materiál, pokud je náležitě zabezpečen. Kromě stavby samotné je pojištěno také vestavěné zařízení, jako např. kuchyňská linka.

Pojištění nemovitosti kryje zejména rizika jako pád stromu, požár, povodeň (v povodňové oblasti může být pojistné vyšší), lavina, vichřice, zemětřesení, vandalismus či náraz dopravního prostředku. Rozsah pojištění vždy závisí na konkrétní pojišťovně, resp. produktu, který si sjednáte. Proto vždy důkladně pročtěte pojistné podmínky. Pokud jste vlastníky nemovitosti, toto pojištění se rozhodně vyplatí zvážit, neboť škody na nemovitostech mohou dosahovat velmi vysokých částek, které za vás zcela (nebo alespoň zčásti) v případě uzavřeného pojištění nemovitosti uhradí pojišťovna.

Dům už pojištěn máme, co ale s jeho vybavením? To nám pojištění nemovitosti nepokryje a proto je vhodné uzavřít ještě pojištění domácnosti. Toto pojištění se vztahuje na movité vybavení domácnosti nejen v domě (bytě), ale také v dalších uzamykatelných objektech na pozemku (garáž, altán apod.). Vztahuje se také na skla či okna obecně, případně finanční hotovost, kterou v domácnosti máte.

U pojištění domácnosti dochází často k tzv. podpojištění, kdy je pojistná částka nižší než skutečná pojistná hodnota majetku, což může mít neblahý následek v podobě nižšího pojistného plnění v případě škodní události. Pojištění domácnost kryje zejména rizika plynoucí z vloupání (krádež, poničení) a rizika živelní (škody v důsledku požáru, výbuchu).

Domácnost je dobré si pojistit i v případě, že bydlíte například v pronajatém bytě a máte v něm své vlastní zařízení vyšší hodnoty. Pojištění nebývá drahé a může vám v případě škodní události finančně hodně pomoci. Cena samozřejmě závisí na konkrétní pojišťovně, produktu a pojistné částce. Velmi často je vyplacení pojistného plnění podmíněn dostačujícím zabezpečením objektu. Opět zde platí, že byste měli důkladně prostudovat pojistné podmínky.

Mohlo by Vás zajímat

Pojištění majetku zahrnuje pojištění domácnosti a nemovitosti. Váš majetek - tedy Váš domov, byste měli mít pojištěn vždy a v případě uzavření komplexního pojištění pro Váš domov se toto přání změní v...
Nic před Vámi neschováváme a chceme být maximálně transparentní, na Klik.cz proto najdete odpovědi na většinu dotazů týkajících se pojištění. Pokud přesto neznáte odpověď na něco, co zde není zodpověz...
Zatímco cena pojištění automobilů stále stoupá, u pojištění nemovitosti a domácnosti platí zcela opačná situace. I z toho důvodu je dobré pojištění nemovitosti začít řešit ve spolupráci s Klik.cz, kde...
Společnost Klikpojisteni.cz, s.r.o., která vystupuje v České republice pod názvem Klik.cz, vznikla již v roce 2011 a první pojistku jsme prodali v listopadu téhož roku. Jsme tak stabilní společností s...