Pojištění pracovní neschopnosti NN Blue

Pojišťovna vyplácí sjednané denní dávky při dočasné pracovní neschopnosti, výplata počíná 29.dnem neschopnosti. K výplatě dávek ale dojde pouze v případě lékařsky potvrzené dočasné pracovní neschopnosti. Potvrzení o pracovní neschopnosti ale nesmí být vystaveno lékařem, který je blízkou osobou pojištěného.

Pracovní neschopnost musí nastat v důsledku nemoci nebo úrazu, které vznikly v době trvání pojištění. Vyplácí se tehdy, pokud pojištěný nemůže žádným způsobem vykonávat své zaměstnání nebo samostatně výdělečnou činnost, ani na omezenou část dne. Pojišťovna může požadovat přezkoumání zdravotního stavu. Pokud by toto přezkoumání pojištěný odmítl, není pojišťovna povinna vyplácet dávky.

Vyplácí maximálně po dobu 365 dnů z jedné pracovní neschopnosti. Pokud by doba stanovená lékařem pojištěného na léčení nemoci nebo úrazu byla neúměrně delší než průměrná doba léčení podobného stavu, pojišťovna si sama určí lékaře, který stanoví délku pracovní neschopnosti nutnou k vyléčení daného stavu po nemoci nebo úrazu.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Sídlo: NN Životní pojišťovna N.V. , pobočka pro Českou republiku se sídlem Nádražní 344/25, 150 00, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305. IČ: 40...
Životní pojištění NN Blue nabízíme čistě online, s možností zvolit si jednotlivá rizika i pojistné částky přesně tak, jak chcete vy, nikoliv Váš poradce. Konkrétní rozsah pojištění včetně ceny Vám pře...
Kryje riziko smrti v důsledku úrazu. Úrazem se rozumí tělesné poškození neočekávaným působením zevních sil nebo vlastní tělesné váhy nezávisle na vůli poškozeného. Jinými slovy náhlé a neovlivněné poš...