Pojištění pracovní neschopnosti UNIQA

Na základě lékařsky potvrzené pracovní neschopnosti je vyplácena sjednaná denní dávka. Výplata této dávky začíná 29. dnem pracovní neschopnosti.

Toto pojištění slouží ke kompenzaci ztráty příjmů při pracovní neschopnosti vzniklé ať již v důsledku nemoci nebo úrazu. Pojišťovna vyplácí sjednanou denní dávku za každý den pracovní neschopnosti (včetně víkendů a svátků), ale až po uplynutí karenční lhůty 28 dnů, tj. od 29. dne této pracovní neschopnosti.

Doklad o pracovní neschopnost musí být vystaven ošetřujícím lékařem nebo zdravotnickým zařízením. U tohoto typu pojištění se uplatňuje čekací doba 2 měsíce, která začíná běžet od počátku pojištění. Nárok na pojistné plnění vzniká až po jejím uplynutí. Čekací doba se neuplatní, pokud pracovní neschopnost vznikla v důsledku úrazu nebo při onemocnění vyjmenovanými infekčními nemocemi.

Pojištění se nevztahuje na pracovní neschopnost vzniklou v souvislosti s předčasným porodem, rizikovým těhotenstvím, potratem nebo léčbou neplodnosti včetně umělého oplodnění.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Životní pojištění UNIQA nabízíme čistě online, s možností zvolit si jednotlivá rizika i pojistné částky přesně tak, jak chcete vy, nikoliv Váš poradce. Konkrétní rozsah pojištění včetně ceny Vám přehl...
Kryje riziko smrti pojištěného pouze následkem úrazu. Pokud je sjednáno pojištění smrti z jakýchkoliv příčin a i pojištění smrti úrazem, obdrží obmyšlené osoby (uvedené v pojistné smlouvě) v případě ú...
Kryje riziko smrti pojištěného z jakýchkoliv příčin. Jeho hlavním cílem je zajištění rodiny a dalších pozůstalých, kteří jsou na Vás finančně závislí nebo pokud splácíte např. dlouhodobý úvěr nebo mát...