Pojištění pracovní neschopnosti

Pojišťovna vyplácí denní dávky sjednané v pojistné smlouvě při dočasné pracovní neschopnosti, výplata začíná 29.dnem neschopnosti. K výplatě dávek dojde pouze v případě, že dočasná pracovní neschopnost je podložena lékařským potvrzením. Potvrzení o pracovní neschopnosti nesmí být vystaveno lékařem, který je blízký s pojištěnou osobou.

Pracovní neschopnost musí nastat v důsledku nemoci nebo úrazu, které vznikly v době trvání pojištění. Vyplácí se tehdy, pokud pojištěný nemůže žádným způsobem vykonávat své zaměstnání nebo samostatně výdělečnou činnost, ani na omezenou část dne. Pojišťovna může požadovat přezkoumání zdravotního stavu. Pokud by toto přezkoumání pojištěný odmítl, není pojišťovna povinna vyplácet dávky.

Vyplácí maximálně po dobu 365 dnů z jedné pracovní neschopnosti. Pokud by doba stanovená lékařem pojištěného na léčení nemoci nebo úrazu byla neúměrně delší než průměrná doba léčení podobného stavu, pojišťovna si sama určí lékaře, který stanoví délku pracovní neschopnosti nutnou k vyléčení daného stavu po nemoci nebo úrazu.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Základní složkou životního pojištění je pojištění pro případ smrti pojištěného. Toto pojištění alespoň zčásti pokryje Vaši rodinu a blízké, pokud by došlo k Vaší smrti. Ať už z důvodu nemoci nebo úraz...
Sjednaná pojistná smlouva obsahuje pouze rizikové životní pojištění, tzn. nevytváří se žádná rezerva a při ukončení pojistné smlouvy nedostanete žádné peníze zpět. Po potvrzení objednávky Vám emailem ...
Pojištění smrti úrazem kryje riziko smrti, která nastane v důsledku úrazu. Úrazem se v řeči pojišťovnictví rozumí tělesné poškození neočekávaným působením zevních sil nebo vlastní tělesné váhy nezávis...