Pojištění požáru

Pojištění proti požáru

Říká se, že je lepší vyhořet než se stěhovat. I když kdo opravdu vyhořel s tím určitě nebude souhlasit. Požár domova a vše, co s tím souvisí, by pro většinu z nás byla katastrofická událost s drtivým dopadem. Štěstí však přeje připraveným, a proto nenechte nic náhodě a sjednejte si pojištění proti živelnému nebezpečí, jehož je požár samozřejmou součástí. Tento typ pojištění je obsažen obvykle již v základním pojištění každé pojišťovny. Riziko požáru je jedno z nejobávanějších a na rozdíl třeba od zemětřesení v našich krajích také nejpravděpodobnější. Požárem se obvykle dle pojistných podmínek rozumí oheň, který se nekontrolovaně šíří dál nebo byl úmyslně založen pachatelem. Pojištění zahrnuje i poškození nebo zničení věcí zplodinami či hašením požáru.