Pojištění smrti úrazem NN Blue

Kryje riziko smrti v důsledku úrazu. Úrazem se rozumí tělesné poškození neočekávaným působením zevních sil nebo vlastní tělesné váhy nezávisle na vůli poškozeného. Jinými slovy náhlé a neovlivněné poškození zdraví vnější příčinou.

V případě souběhu pojištění smrti a smrti úrazem dojde k výplatě pojistné částky z obou těchto pojištění. Pojištění smrti úrazem je tedy jakési připojištění ke standardnímu pojištění smrti. Pod toto riziko spadá i smrt následkem úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a který způsobil smrt pojištěného do 3 let od vzniku úrazu. Pojištění smrti úrazem je většinou výrazně levnější než klasické pojištění smrti, protože riziko smrti úrazem je několikanásobně menší než riziko smrti obecně.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Životní pojištění NN Blue nabízíme čistě online, s možností zvolit si jednotlivá rizika i pojistné částky přesně tak, jak chcete vy, nikoliv Váš poradce. Konkrétní rozsah pojištění včetně ceny Vám pře...
Pojišťovna vyplácí sjednané denní dávky při dočasné pracovní neschopnosti, výplata počíná 29.dnem neschopnosti. K výplatě dávek ale dojde pouze v případě lékařsky potvrzené dočasné pracovní neschopnos...
Pojištění proti riziku smrti je základní složka životního pojištění a kryje Vaši rodinu nebo blízké v případě Vaší smrti. Pojistnou událostí v tomto případě je smrt pojištěného. Pokud dojde k pojistné...