Pojištění smrti úrazem

Pojištění smrti úrazem kryje riziko smrti, která nastane v důsledku úrazu. Úrazem se v řeči pojišťovnictví rozumí tělesné poškození neočekávaným působením zevních sil nebo vlastní tělesné váhy nezávisle na vůli poškozeného. Jinými slovy náhlé a neovlivněné poškození zdraví vnější příčinou.

V případě, že je pojištěno riziko smrti z jakýchkoliv příčin a zároveň riziko smrti úrazem, dojde k výplatě pojistné částky z obou těchto pojištění. Pojištění smrti úrazem je tedy jakési připojištění ke standardnímu pojištění smrti. Pod toto riziko spadá i smrt následkem úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a který způsobil smrt pojištěného do 3 let od vzniku úrazu.

Pojištění rizika smrti úrazem bývá výrazně levnější než standardní pojištění smrti z jakýchkoliv příčin, protože u tohoto rizika je několikanásobně menší riziko, že dojde k pojistné události, tedy smrti v důsledku nějakého úrazu.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Způsoby, jak ukončit pojistnou smlouvu na životní pojištění jsou dané zákonem. Životní pojištění může zaniknout těmito způsoby:● Uplynutím pojistné doby, která je stanovena ve smlouvě (Pojištění zanik...
Pojišťovna vyplácí denní dávky sjednané v pojistné smlouvě při dočasné pracovní neschopnosti, výplata začíná 29.dnem neschopnosti. K výplatě dávek dojde pouze v případě, že dočasná pracovní neschopnos...
Pojištění závažných onemocnění pomáhá vyrovnat se s následky vážných onemocnění, jako jsou infarkt, mrtvice, různé druhy rakoviny v různých stadiích, encefalitida, ohluchnutí, oslepnutí, karidomyopati...