Pojištění trvalých následků úrazu UNIQA s progresí od 0,5 %

Kryje riziko trvalých následků úrazu pojištěného. Pojistné plnění se stanoví ve výši procenta z pojistné částky uvedeného v oceňovací tabulce pro určování rozsahu trvalých následků. Z tohoto pojištění je vypláceno pojistné plnění v případě vzniku trvalých následků úrazu. Pojistné plnění se stanoví ve výši procenta z pojistné částky uvedeného v oceňovací tabulce pro určování rozsahu trvalých následků úrazu. Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení vnějších sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného.

Pojištění lze sjednat ve variantě od 0,5 % trvalých následků s maximální pojistnou částkou 2 mil Kč. V případě souběhu více trvalých následků se jednotlivá procenta tělesného poškození sčítají, nejvýše však do 100 % sjednané pojistné částky.

V případě pojištění trvalých následků lze sjednat i progresivní plnění, což znamená navýšení pojistného plnění v závislosti na rozsahu trvalých následků:

► PŘÍKLAD: Máte sjednané pojištění trvalých následků úrazu s pojistnou částkou 1 mil. Kč a přijdete o jednu končetinu. Podle oceňovací tabulky Vám náleží pojistné plnění ve výši 50 %, což činí 500 tis. Kč. Pokud máte ale sjednáno progresivní plnění, bude se pojistné plnění počítat ze čtyřnásobku pojistné částky, tedy ze 4 mil. Kč a pojišťovna Vám v tomto případě vyplatí 2 mil. Kč.

Obvykle se pojistné plnění z pojištění trvalých následků vyplácí až po jejich ustálení, což je zhruba 1 rok od vzniku úrazu. Pokud lze jednoznačně stanovit konečný rozsah trvalých následků úrazu již v průběhu prvního roku (např. ztráta končetiny), pojistné plnění se vyplácí ihned.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Životní pojištění UNIQA nabízíme čistě online, s možností zvolit si jednotlivá rizika i pojistné částky přesně tak, jak chcete vy, nikoliv Váš poradce. Konkrétní rozsah pojištění včetně ceny Vám přehl...
Kryje riziko smrti pojištěného z jakýchkoliv příčin. Jeho hlavním cílem je zajištění rodiny a dalších pozůstalých, kteří jsou na Vás finančně závislí nebo pokud splácíte např. dlouhodobý úvěr nebo mát...
Kryje riziko smrti pojištěného pouze následkem úrazu. Pokud je sjednáno pojištění smrti z jakýchkoliv příčin a i pojištění smrti úrazem, obdrží obmyšlené osoby (uvedené v pojistné smlouvě) v případě ú...