Pojištění trvalých následků úrazu

Finanční kompenzace trvalých následků úrazu podle stupně tělesného poškození. Úrazem se rozumí tělesné poškození neočekávaným působením zevních sil nebo vlastní tělesné váhy nezávisle na vůli poškozeného. Jinými slovy, náhlé a neovlivněné poškození zdraví vnější příčinou.

Výplata pojistného plnění se odvíjí podle stupně poškození - % stanovené lékařskou diagnózou. Každá pojišťovna má stanoveny přesné koeficienty pro jednotlivé lékařské diagnózy. V případě souběhu více trvalých následků se pro výplatu pojistného plnění použije celkové % tělesného poškození (součet jednotlivých % za stanovené diagnózy, maximum je 100 %).

Progresivní plnění znamená, že pro určitá poškození se do výpočtu pojistného plnění bere nějaký násobek pojistné částky. Progrese od 1 % znamená, že již v případě tělesného poškození, které odpovídá 1 % dle tabulek pojišťovny, dochází v případě výplaty k násobení pojistné částky.

► PŘÍKLAD: Máte sjednané pojištění trvalých následků úrazu s limitem 1 mil. Kč a přijdete o nohu. Podle koeficientu pojišťovny bude ztrátě nohy přiřazeno procento poškození ve výši 60% a Vy v takovém případě dostanete 600 tis. Má-li ztráta nohy má podle koeficientu pojišťovny progresi ve výši 150% z pojistné částky, dostanete 1,5 mil Kč.

Důležitá je doba, po jejíž uplynutí se teprve následky úrazu berou jako trvalé. Nejčastěji tato doba odpovídá 1 roku od vzniku úrazu.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Základní složkou životního pojištění je pojištění pro případ smrti pojištěného. Toto pojištění alespoň zčásti pokryje Vaši rodinu a blízké, pokud by došlo k Vaší smrti. Ať už z důvodu nemoci nebo úraz...
Pojištění invalidity pokrývá riziko ztráty pracovní schopnosti, ke kterému dojde z důvodu nemoci nebo úrazu ve 3 stupních, které určuje stát. Toto pojištění by mělo sloužit k alespoň částečnému pokryt...
Pojišťovna vyplácí denní dávky sjednané v pojistné smlouvě při dočasné pracovní neschopnosti, výplata začíná 29.dnem neschopnosti. K výplatě dávek dojde pouze v případě, že dočasná pracovní neschopnos...