Pojištění závažných onemocnění NN Blue

Pojištění závažných onemocnění Vám pomůže vyrovnat se s následky závažných onemocnění, jako jsou infarkt, rakovina, mrtvice nebo roztroušená skleróza. Pojistné plnění může pomoci při úhradě nákladné léčby onemocnění nad rámec zdravotního pojištění. Budete si tedy moci dovolit i některé nejnovější léčebné metody, které třeba ještě pojišťovny nezařadily do standardně hrazené léčby.

Počet onemocnění, která jsou kryta tímto pojištěním, se liší podle pojišťovny. Jednotlivá závažná onemocnění jsou vyjmenovaná v konkrétních pojistných podmíkách pojišťovny. Samozřejmě platí, že čím více onemocnění pojištění kryje, tím je dražší. A mezi nejdražší pojištění patří pojištění psychických onemocnění.

Výše pojistného plnění se odvíjí od podmínek stanovených pojišťovnou a rozsahu onemocnění podle lékařské zprávy. Například při inkarktu myokardu můžete dostat 100% pojistné částky, ale při rakovině se výplata plnění liší podle rozsahu od 25% (rakovina prsu "in situ") do 100% (leukémie nebo zhoubný nádor s metastází). Podobné podmínky platí i u mrtvice. Při mrtvici mírného rozsahu dostanete vyplaceno 25% pojistné částky, při mrtvici extrémního rozsahu, která je definována jako trvalý pokles pracovní neschopnosti o více než 70%, celou částku.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Sídlo: NN Životní pojišťovna N.V. , pobočka pro Českou republiku se sídlem Nádražní 344/25, 150 00, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305. IČ: 40...
Pojištění proti riziku smrti je základní složka životního pojištění a kryje Vaši rodinu nebo blízké v případě Vaší smrti. Pojistnou událostí v tomto případě je smrt pojištěného. Pokud dojde k pojistné...
Kryje riziko smrti v důsledku úrazu. Úrazem se rozumí tělesné poškození neočekávaným působením zevních sil nebo vlastní tělesné váhy nezávisle na vůli poškozeného. Jinými slovy náhlé a neovlivněné poš...