Pojištění závažných onemocnění UNIQA

Kryje riziko velmi závažných onemocnění, jako jsou rakovina, srdeční infarkt nebo roztroušená skleróza. Pojistné plnění Vám může pomoci snáze překonat následky těchto nemocí, jako je i např. úhrada nákladnější léčby, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Připojištění velmi závažných onemocnění Vám pomůže vyrovnat se s následky závažných onemocnění, jako jsou rakovina, srdeční infarkt, operace „bypassu“, mrtvice, selhání ledvin, transplantace orgánů nebo roztroušená skleróza. Z připojištění je kryto až 36 různých onemocnění, která jsou rozdělena do 5 skupin (nádory, závažné nemoci související se srdcem a cévami, závažné nemoci související s dalšími hlavními orgány a funkcemi, závažné nemoci související s nervovým systémem, ostatní závažná onemocnění).

Definice jednotlivých závažných onemocnění, na které se připojištění vztahuje, jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Je-li klientovi diagnostikováno některé z vyjmenovaných závažných onemocnění, dojde k výplatě pojistného plnění a nadále nelze pojistné plnění uplatnit pro další onemocnění v této skupině. Připojištění bude nadále pokračovat pro zbývající skupiny nemocí.

U připojištění velmi závažných onemocnění se uplatňuje čekací doba 2 měsíce, která začíná běžet od počátku tohoto připojištění. Nárok na pojistné plnění vzniká až po jejím uplynutí.

Pojistné plnění Vám může pomoci např. při úhradě nákladné léčby onemocnění nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Budete si tedy moci dovolit i některé nejnovější léčebné metody, které třeba ještě zdravotní pojišťovny nezařadily do standardně hrazené léčby.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Životní pojištění UNIQA nabízíme čistě online, s možností zvolit si jednotlivá rizika i pojistné částky přesně tak, jak chcete vy, nikoliv Váš poradce. Konkrétní rozsah pojištění včetně ceny Vám přehl...
Kryje riziko smrti pojištěného z jakýchkoliv příčin. Jeho hlavním cílem je zajištění rodiny a dalších pozůstalých, kteří jsou na Vás finančně závislí nebo pokud splácíte např. dlouhodobý úvěr nebo mát...
Kryje riziko smrti pojištěného pouze následkem úrazu. Pokud je sjednáno pojištění smrti z jakýchkoliv příčin a i pojištění smrti úrazem, obdrží obmyšlené osoby (uvedené v pojistné smlouvě) v případě ú...