Pojištění závažných onemocnění

Pojištění závažných onemocnění pomáhá vyrovnat se s následky vážných onemocnění, jako jsou infarkt, mrtvice, různé druhy rakoviny v různých stadiích, encefalitida, ohluchnutí, oslepnutí, karidomyopatie, roztroušená skleróza a další.

Pojistné plnění vyplacené od pojišťovny Vám může pomoci při úhradě nákladné léčby onemocnění, která nemusí být celá hrazena ze zdravotního pojištění. Budete si tedy moci dovolit i některé nejnovější léčebné metody, které třeba ještě pojišťovny nezařadily do standardně hrazené léčby.

Počet onemocnění, která jsou kryta tímto pojištěním, se liší podle pojišťovny. Jednotlivá závažná onemocnění jsou vyjmenovaná v konkrétních pojistných podmíkách pojišťovny. Samozřejmě platí, že čím více onemocnění pojištění kryje, tím je dražší. A mezi nejdražší pojištění patří pojištění psychických onemocnění. Výše pojistného plnění se odvíjí od podmínek stanovených pojišťovnou a rozsahu onemocnění podle lékařské zprávy.

Např. při inkarktu myokardu můžete dostat 100% pojistné částky, ale při rakovině se výplata plnění liší podle rozsahu od 25% (rakovina prsu "in situ") do 100% (leukémie nebo zhoubný nádor s metastází). Podobné podmínky platí i u mrtvice. Při mrtvici mírného rozsahu dostanete vyplaceno 25% pojistné částky, při mrtvici extrémního rozsahu, která je definována jako trvalý pokles pracovní neschopnosti o více než 70%, celou částku.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Sjednaná pojistná smlouva obsahuje pouze rizikové životní pojištění, tzn. nevytváří se žádná rezerva a při ukončení pojistné smlouvy nedostanete žádné peníze zpět. Po potvrzení objednávky Vám emailem ...
Základní složkou životního pojištění je pojištění pro případ smrti pojištěného. Toto pojištění alespoň zčásti pokryje Vaši rodinu a blízké, pokud by došlo k Vaší smrti. Ať už z důvodu nemoci nebo úraz...
Pojišťovna vyplácí denní dávky sjednané v pojistné smlouvě při dočasné pracovní neschopnosti, výplata začíná 29.dnem neschopnosti. K výplatě dávek dojde pouze v případě, že dočasná pracovní neschopnos...