Pojištění závažných onemocnění

Pojištění závažných onemocnění pomáhá vyrovnat se s následky vážných onemocnění, jako jsou infarkt, mrtvice, různé druhy rakoviny v různých stadiích, encefalitida, ohluchnutí, oslepnutí, karidomyopatie, roztroušená skleróza a další.

Pojistné plnění vyplacené od pojišťovny Vám může pomoci při úhradě nákladné léčby onemocnění, která nemusí být celá hrazena ze zdravotního pojištění. Budete si tedy moci dovolit i některé nejnovější léčebné metody, které třeba ještě pojišťovny nezařadily do standardně hrazené léčby.

Počet onemocnění, která jsou kryta tímto pojištěním, se liší podle pojišťovny. Jednotlivá závažná onemocnění jsou vyjmenovaná v konkrétních pojistných podmíkách pojišťovny. Samozřejmě platí, že čím více onemocnění pojištění kryje, tím je dražší. A mezi nejdražší pojištění patří pojištění psychických onemocnění. Výše pojistného plnění se odvíjí od podmínek stanovených pojišťovnou a rozsahu onemocnění podle lékařské zprávy.

Např. při inkarktu myokardu můžete dostat 100% pojistné částky, ale při rakovině se výplata plnění liší podle rozsahu od 25% (rakovina prsu "in situ") do 100% (leukémie nebo zhoubný nádor s metastází). Podobné podmínky platí i u mrtvice. Při mrtvici mírného rozsahu dostanete vyplaceno 25% pojistné částky, při mrtvici extrémního rozsahu, která je definována jako trvalý pokles pracovní neschopnosti o více než 70%, celou částku.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
2017-08-10
Sjednaná pojistná smlouva obsahuje pouze rizikové životní pojištění, tzn. nevytváří se žádná rezerva a při ukončení pojistné smlouvy nedostanete žádné peníze zpět. Po potvrzení objednávky Vám emailem ...
2017-10-24
Základní složkou životního pojištění je pojištění pro případ smrti pojištěného. Toto pojištění alespoň zčásti pokryje Vaši rodinu a blízké, pokud by došlo k Vaší smrti. Ať už z důvodu nemoci nebo úraz...
2017-09-06
Pojišťovna vyplácí denní dávky sjednané v pojistné smlouvě při dočasné pracovní neschopnosti, výplata začíná 29.dnem neschopnosti. K výplatě dávek dojde pouze v případě, že dočasná pracovní neschopnos...
2017-09-06