Smlouva autopojištění UNIQA

Smluvní dokumentace pojišťoven bohužel není vždy srozumitelná. Klik.cz jako zprostředkovatel nemá možnost dokumenty upravovat. Podněty ke zlepšení pojišťovnám předáváme, nicméně poslední slovo má pojišťovna.

Co znamená položka FIX na smlouvě?

Položka FIX představuje fixní náklady pojišťovny, které se připočítávají ke každé smlouvě. Tyto náklady zohledňují v koncové ceně všechny pojišťovny. V položce FIX jsou zahrnuté zcela běžné náklady na zpracování smlouvy, zákonné odvody apod. Pro lepší představu se částka FIX dá přirovnat k poplatku za správu smlouvy u stavebního spoření nebo poplatkům za vedení účtu.

Co mám vlastně pojištěno v rámci havarijního pojištění?

● Produkt GO MINI obsahuje pojištění odcizení vozidla, živelné pojištění, vandalismus a střet se zvěří. Neobsahuje havárii.

● Produkt GO KLASIK obsahuje pojištění odcizení vozidla, živelné pojištění, vandalismus, střet se zvěří a havárii.

● Produkt GO MAXI obsahuje pojištění odcizení vozidla, živelné pojištění, vandalismus, střet se zvěří, havárii a pojištění GAP.

Aktuální rozsah krytí se řídí vždy pojistnými podmínkami, které jste obdrželi při sjednání smlouvy,ve kterých dle názvů MINI, KLASIK, MAXI můžete jednoduše rozsah vyhledat. Nebo najdete výtah z pojistných podmínek níže.

Nevidím vybraná rizika na smlouvě?

Pravděpodobně se díváte do oddílu "připojištění", nikoliv do oddílu havarijního pojištění. Připojištění střetu se zvěří, živlu apod. jsou doplňková pojištění k povinnému ručení. Podívejte se prosím do sekce havarijní pojištění, kde najdete rozsah vašeho pojištění.

Přesné definice produktů

● GO MINI = Odcizení vozidla či jeho částí v důsledku krádeže vloupáním nebo loupeže, poškození nebo zničení vozidla v důsledku následujících událostí: střet vozidla se zvěří, poškození zaparkovaného vozidla po přímém kontaktu se zvěří, požár, výbuch, blesk, krupobití, vichřice, pád stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, které nejsou součástí pojištěného vozidla a nejsou přepravovány na nebo ve vozidle, sesuv půdy nebo lavin, povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení, vandalismus.

● GO KLASIK = GO MINI + náraz na jakoukoli překážku, střet s jiným účastníkem /havárie

● GO MAXI = GO KLASIK + pojištění GAP

Mohlo by Vás zajímat

Platné povinné ručení musí mít ze zákona každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. Zákonné pojištění auta je povinné pro všechny majitele vozu a chrání je před finančními škodami způs...
V případě financování vozidla leasingem je vždy vyžadováno také havarijní pojištění. Majitelem vozidla je po dobu splácení leasingová společnost. Ta také obdrží pojistné plnění v případě pojistné udál...
Nic před Vámi neschováváme a chceme být maximálně transparentní, na Klik.cz proto najdete odpovědi na většinu dotazů týkajících se pojištění. Pokud přesto neznáte odpověď na něco, co zde není zodpověz...
{{link4text}}