Podpojištění - pozor na něj!

Slyšeli jste někdy pojem podpojištění? Jste si jisti, že se vás tento problém netýká? Pokud ne, pak si pozorně přečtěte následující článek.

Termín podpojištění se používá v kontextu jakéhokoliv škodového pojištění, například u pojištění domácnosti, nemovitosti či aut a zjednodušeně řečeno označuje stav, kdy je pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku.

V praxi to tedy může znamenat kupříkladu stav, kdy si svou domácnost s hodnotou 500 000 Kč pojistí člověk pouze na 250 000 Kč, neboť se domnívá, že o vybavení ve větší hodnotě zkrátka nepřijde. Takhle to ale nechodí. Pokud si uzavřete pojištění na pojistnou částku ve výši poloviny skutečné pojistné hodnoty majetku, zůstává v podstatě polovina vašeho majetku nepojištěna. Proto vám pojišťovna ve výsledku vyplatí pouze polovinu skutečné škody. Platí totiž, že pojistitel poskytne plnění jen ve stejném poměru ke škodě, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě.

U pojištění nemovitosti může nastat také stav, kdy pojištěnou nemovitost postihne například živelná katastrofa a skutečná škoda bude vyšší než pojistná částka. V tom případě nemůže být vyplaceno pojistné plnění vyšší, než pojistná částka, na kterou je nemovitost pojištěna.

Kromě toho si dejte pozor také na modernizaci domácnosti, kdy zpravidla dochází ke zvyšování hodnoty majetku. Lidé často pojistí domácnost při jejím pořízení na určitou částku a tu již v průběhu let nezmění, což je chyba, neboť nákupem nových a modernějších spotřebičů i dalšího vybavení roste cena domácnosti (někdy i velmi znatelně). Může se tedy snadno stát, že za škodu na domácnosti, kterou jste na počátku pojistili na pojistnou částku odpovídající skutečné hodnotě, dostanete méně, neboť v době škody byla pojistná hodnota vyšší než pojistná částka a opět máte určité procento své domácnosti v podstatě nepojištěné.

Vřele tedy doporučujeme uzavřít pojištění domácnosti na skutečnou hodnotu domácnosti a v případě většího zhodnocení domácnosti tuto částku o příslušnou částku zvýšit. Vyhnete se tak finančním problémům v případě škody na vaší domácnosti. Revize nemovitostních pojistek se obecně doporučuje jednou za 3-5 let, pokud nedošlo k výrazné změně v majetku či v cenách na trhu.

Mohlo by Vás zajímat

Havarijní pojištění je pojištění motorových vozidel, které slouží ke krytí škod na vlastním autě. Způsobí-li někdo škodu vám, bude vám škoda vyplacena z povinného ručení toho, kdo škodu způsobil, poku...
Chcete havarijní pojištění a bojite se, že Vás bude stát moc peněz? Na Klik.cz se toho bát nemusíte a investice do této pojistky se vám zcela jistě vrátí v případě dopravní nehody, odcizení vozidla ne...
Pojištění GAP nebo také pojištění finanční ztráty si můžete sjednat jako doplněk havarijního pojištění. Většina havarijních pojistek je totiž sjednána na cenu obvyklou - tedy na cenu, která odpovídá c...
V případě financování vozidla leasingem je vždy vyžadováno také havarijní pojištění. Majitelem vozidla je po dobu splácení leasingová společnost. Ta také obdrží pojistné plnění v případě pojistné udál...