Proč číst pojistné podmínky?

Pojistné podmínky - dlouhý a nepřehledný guláš slov, kterým nerozumíte? Přijde vám zbytečné tento dokument číst? Nemáte čas studovat každý papír, který se vám dostane do rukou? V případě pojistných podmínek by to ale stálo alespoň za zvážení. Podívejme se nyní proč.

Pojistné podmínky jsou přílohou každé pojistné smlouvy bez ohledu na to, zda uzavíráte životní pojištění, povinné ručení či pojištění domácnosti nebo mazlíčků. Často mohou mít podmínky i celkem dost stránek. Rozlišujeme 3 druhy pojistných podmínek - všeobecné, zvláštní a doplňkové. Pouze ty všeobecné je pojišťovna povinna mít. Bývá v nich zapsáno zejména následující:

● vymezení podmínek vzniku vztahu (jak se pojištění uzavírá, způsob platby),
● doba trvání a zánik pojištění (od kdy do kdy jsme pojištěni, jak pojištění končí, jak ho lze vypovědět),
● vymezení pojistné události (co je považováno za pojistnou událost, na co se vztahuje pojištění),
● výluky z pojištění (zvláštní případy, na které se pojištění nevztahuje) a podmínka pro to, aby dané riziko do výluk nespadlo,
● určení rozsahu a limitů pojistného plnění (v jakém rozsahu a do jaké finanční částky pojišťovna plní),
● splatnost pojistného plnění (do kdy je pojišťovna povinná zaplatit zaplatit vám za škodu).

Každý z výše uvedených bodů si v dokumentu zaslouží pozornost, zejména byste se ale měli zaměřit na vymezení pojistné události, výluky z pojištění a rozsah a limity pojistného plnění. Nepřečteni právě těchto bodů potom v případě, že se něco stane (škodní událost) přináší častokrát velmi nemilá překvapení v podobně nižšího (nebo také žádného) pojistného plnění.

Častým problémem, ihned po jiném než předjímaném krytí rizik, bývají nedostačující pojistné limity, což jsou částky, do jejichž výše vyplácí pojišťovna pojistné plnění. Vyplatí se nastavit zejména u pojistek kryjících zdravotní rizika (např. cestovní pojištění) limity vyšší. Stejně tak ve výlukách bývají často uvedeny aktivity či situace, na která se daná pojištění nevztahují. Někdy lze na tato rizika uzavřít zvláštní připojištění.

To samozřejmě neznamená, že pokud podmínky přečtete, bude vám vyplaceno vyšší plnění než těm, kteří je nepřečtou. Budete ale lépe informování o tom, na co konkrétně se vaše pojištění vztahuje či nevztahuje a pokud vám rozsah nebude vyhovovat, jednoduše můžete uzavřít pojištění jiné (u jiné pojišťovny), případně jednotlivé produkty vhodně kombinovat. Dobrým příkladem může být kombinace povinného ručení a tzv. minikaska.

Mohlo by Vás zajímat

Platné povinné ručení musí mít ze zákona každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. Zákonné pojištění auta je povinné pro všechny majitele vozu a chrání je před finančními škodami způs...
Nic před Vámi neschováváme a chceme být maximálně transparentní, na Klik.cz proto najdete odpovědi na většinu dotazů týkajících se pojištění. Pokud přesto neznáte odpověď na něco, co zde není zodpověz...
Povinné ručení neboli zákonné pojištění vozidel je pojištění, které musí mít každý majitel nebo provozovatel vozu. Výběr povinného ručení záleží na tom, čemu dáváte přednost. Zda nejnižší ceně nebo pr...
Společnost Klikpojisteni.cz, s.r.o., která vystupuje v České republice pod názvem Klik.cz, vznikla již v roce 2011 a první pojistku jsme prodali v listopadu téhož roku. Jsme tak stabilní společností s...