Spoluúčast 99% u havarijního pojištění

Pokud sjednáváte havarijní pojištění takzvaně na dálku (například po telefonu) pro starší vozidlo, zpravidla je potřeba zajistit fotodokumentaci nebo prohlídku vozidla v závislosti na požadavcích pojišťovny, u které pojištění sjednáváte. Prohlídka slouží k zajištění transparentní dokumentace o tom, že vozidlo je při sjednání smlouvy o havarijním pojištění nepoškozené.

Ve většině případů je do doby provedení prohlídky nebo doložení fotodokumentace smluvně navýšena spoluúčast až na 99% pojistného plnění v případě škodné události. Jste-li tedy pojištěni na 100 tis. Kč, obdrželi byste v případě totálního zničení vozidla pouze 1 tis. Kč.

Po provedení prohlídky nebo zaslání fotodokumentace se spoluúčast automaticky upravuje na standardní výši spoluúčasti sjednanou v pojistné smlouvě. Ta je nejčastěji 5%. Přesnou informaci najdete ve Vaší pojistné smlouvě.

Prohlídku bývá nutné dle pokynů provést do 5 - 7 dnů od data počátku. Přesné instrukce najdete v emailu, který obdržíte po sjednání smlouvy. Z důvodu navýšené spoluúčasti je vhodné prohlídku provést co nejdříve, abyste byli plně kryti pro případ pojistné události.

Mohlo by Vás zajímat

Havarijní pojištění je pojištění motorových vozidel, které slouží ke krytí škod na vlastním autě. Způsobí-li někdo škodu vám, bude vám škoda vyplacena z povinného ručení toho, kdo škodu způsobil, poku...
Pojištění GAP nebo také pojištění finanční ztráty si můžete sjednat jako doplněk havarijního pojištění. Většina havarijních pojistek je totiž sjednána na cenu obvyklou - tedy na cenu, která odpovídá c...
Přepojištění vozu je stav, kdy je automobil pojištěn na vyšší částku, než kolik ve skutečnosti činí jeho hodnota, takzvaná cena obvyklá. Obvyklá cena vozu je cena, která by byla dosažena při prodeji s...
V případě financování vozidla leasingem je vždy vyžadováno také havarijní pojištění. Majitelem vozidla je po dobu splácení leasingová společnost. Ta také obdrží pojistné plnění v případě pojistné udál...