Věci zvláštní hodnoty si pojistěte nad rámec pojistění domácnosti

Jako věci zvláštní hodnoty jsou označovány věci, které nejsou charakterizovány jen výrobními náklady, ale také svou historickou či uměleckou hodnotou. Mezi věci zvláštní hodnoty patří například starožitnosti. Definici, co je starožitnost, určuje pojišťovna v pojistných podmínkách. Umělecké předměty jako jsou obrazy, sochy, plastiky, porcelán, drahé ručně tkané koberce a gobelíny, kožichy či kožešiny. Dále také sbírky s hodnotou nad 50 000 Kč.

Věci zvláštní hodnoty je vhodné připojistit a do pojistné smlouvy je přímo vyjmenovat. Rozhodně doporučujeme doložit i fotodokumentaci. U každé takové věci je dobré stanovit její cenu a na tu daný předmět pojistit. U rozsáhlejších sbírek, cennějších uměleckých předmětů, velmi starých exemplářů nebo věcí vysoké osobní hodnoty je dobré nechat si napřed tuto věc ocenit znalcem a předejít tak případným dohadům s pojišťovnou o skutečné ceně věci při likvidaci pojistné události.

Věci zvláštní hodnoty je nutné uchovávat tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti odcizení a jiným rizikům.

Mohlo by Vás zajímat

Pojištění majetku zahrnuje pojištění domácnosti a nemovitosti. Váš majetek - tedy Váš domov, byste měli mít pojištěn vždy a v případě uzavření komplexního pojištění pro Váš domov se toto přání změní v...
Nic před Vámi neschováváme a chceme být maximálně transparentní, na Klik.cz proto najdete odpovědi na většinu dotazů týkajících se pojištění. Pokud přesto neznáte odpověď na něco, co zde není zodpověz...
V každém domě můžete nalézt řadu cenností, které mnohdy ani jako cennosti nevypadají. Cennostmi se v kontextu pojištění domácnosti rozumí peníze, tedy české i zahraniční mince a bankovky, ceniny jako ...
Společnost Klikpojisteni.cz, s.r.o., která vystupuje v České republice pod názvem Klik.cz, vznikla již v roce 2011 a první pojistku jsme prodali v listopadu téhož roku. Jsme tak stabilní společností s...