Výpověď havarijního pojištění

Zrušení havarijního pojištění není nic složitého a změna havarijního pojištění může Vám ušetřit nemalé peníze. Například máte-li vůz pojištěn na vyšší částku, než je jeho cena obvyklá, platíte zbytečně mnoho a změnou pojišťovny můžete ušetřit. Náležitosti výpovědi havarijního pojištění najdete níže. Jak vypovědět havarijní pojištění? Důvody jsou dány zákonem a nejčastěji se jedná o tyto konkrétní případy.

Výpověď havarijního pojištění k výročí pojistky

Havarijní pojištění je standardně sjednáno na dobu jednoho roku a je automaticky prodlouženo, pokud není smlouva vypovězena nejpozději šest týdnů před datem výročí havarijního pojištění.

To znamená, že chcete-li zrušit havarijní pojištění, měli byste zaslat výpověď ideálně dva měsíce před výročním datem sjednání na adresu pojišťovny, u které máte pojištění sjednáno. Výpověď havarijního pojištění by měla být zaslána doporučenou poštou a musí být podepsána tím, kdo pojistku sjednal (takzvaný pojistník).

Zrušení havarijního pojištění z důvodu změny výše pojistného

Změní-li Vám pojišťovna cenu havarijního pojištění, máte právo vypovědět smlouvu do 30 dnů od data oznámení o změně pojistného. Ovšem pozor - vždy vycházejte z data, které je uvedeno na dopise, ve kterém Vám byla změna oznámena. Ne z data, kdy jste dopis obdrželi. Nedojde-li ke změně ceny, můžete zrušit havarijní pojištění doručením výpovědi nejpozději šest týdnů před datem výročí pojistky.

Výpověď určitě zašlete doporučenou poštou. Musí ji podepsat osoba (pojistník), která pojistku uzavřela.


Výpověď havarijního pojištění při prodeji vozu

Zrušit havarijní pojištění můžete, i pokud vůz prodáte nebo přepíšete na někoho jiného. Prodej vozidla pro účely výpovědi můžete prokázat kupní smlouvou nebo písemným prohlášením nového vlastníka, ale většina pojišťoven po Vás bude vyžadovat kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka.

Havarijní pojištění bude zrušeno k datu změny vlastníka. Máte-li přeplatek na havarijním pojištění, bude Vám vrácen. Výpověď havarijního pojištění zašlete doporučenou poštou, nezapomeňte přiložit kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka a číslo účtu, na který chcete vrátit eventuelní přeplatek na pojistném.

Co musí obsahovat výpověď havarijního pojištění

Jméno, adresu a rodné číslo (nebo IČO v případě organizace) pojistníka, tedy osoby, která uzavírala pojištění. Dále číslo pojistné smlouvy a důvod výpovědi.

Vypovídáte-li z důvodu prodeje vozidla, přiložte kopii velkého technického průkazu s vyznačnou změnou vlastníka nebo alespoň kopii kupní smlouvy. Rušíte-li havarijní pojištění z důvodu krádeže vozidla, přiložte kopii protokolu od policie. Připojte datum sepsání a podpis pojistníka a takto formulovanou výpověď havarijního pojištění zašlete doporučenou poštou.

Další důvody pro výpověď havarijního pojištění

Mezi další důvody, které však již v běžných situacích nejsou tolik využívány, patří výpověď havarijního pojištění do dvou měsíců od data sjednání smlouvy bez udání důvodu, výpověď při odhlášení vozidla z registru, výpověď z důvodu odcizení vozidla, výpověd z důvodu fyzického zániku vozidla nebo výpověď dohodou.

Mohlo by Vás zajímat

Havarijní pojištění je pojištění motorových vozidel, které slouží ke krytí škod na vlastním autě. Způsobí-li někdo škodu vám, bude vám škoda vyplacena z povinného ručení toho, kdo škodu způsobil, poku...
Chcete havarijní pojištění a bojite se, že Vás bude stát moc peněz? Na Klik.cz se toho bát nemusíte a investice do této pojistky se vám zcela jistě vrátí v případě dopravní nehody, odcizení vozidla ne...
Sjednáte-li si u nás havarijní pojištění, bude nutné doložit pojišťovně, že Váš vůz je v okamžiku uzavírání pojištění nepoškozen. Způsob, jakým se to prokazuje se liší podle hodnoty vozu a individuáln...
Pokud sjednáváte havarijní pojištění takzvaně na dálku (například po telefonu) pro starší vozidlo, zpravidla je potřeba zajistit fotodokumentaci nebo prohlídku vozidla v závislosti na požadavcích poji...