Zabezpečení domácnosti

Zabezpečení domácnosti a cena pojištění

U pojištění domácnosti je důležitých několik faktorů. Jedná se zejména o lokalitu, rozsah pojistného krytí, pojistnou částku a v neposlední řadě také úroveň zabezpečení domácnosti. Ta sice přímo neovlivňuje výši pojistného, ale její vliv se projeví při případné pojistné události a vyplácení pojistného plnění. Určité výši pojistné částky přísluší daná úroveň zabezpečení domácnosti. Pokud není zabezpečení dostatečné, dochází velmi často ke krácení pojistného plnění. Je tedy vždy dobré od pojišťovny zjistit, jaké zabezpečení požaduje, a příslušné zabezpečení pořídit. Nejčastěji se jedná o bezpečnostní zámky a v případě velmi vysoké pojistné částky může jít i o elektronické zabezpečení.