Příspěvek pro zemědělce

Příspěvek pro zemědělce

Od začátku března do konce října tohoto roku mohou zemědělci podat na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (zkráceně PGRLF) žádost o finanční podporu zemědělského pojištění. Zažádat mohou zemědělci o dotaci na pojištění hospodářských zvířat a na pojištění polních i speciálních plodin. Oznámilo to ve své tiskové zprávě Ministerstvo zemědělství. 


PGRLF se letos chystá rozdělit celkem 250 000 000 Kč mezi zemědělce ve formě příspěvků na pojištění hospodářských zvířat a plodin. Tyto finance jsou určeny na pojištění škod, které jsou způsobeny na plodinách či zvířatech zejména špatným počasím, živelnou katastrofou nebo nákazou.

Loni byl vyplacen 50% podíl na pojištění hospodářských zvířat a speciálních plodin. 18% podíl byl vyplacen zemědělcům na pojištění polních plodin. Letošní podíly budou vypočítány na základě počtu doručených žádostí a na základě výše zaplaceného pojistného.

Podání žádosti je možné mezi 1. březnem a 31. říjnem 2014. Podávat lze žádosti písemně či osobně, a to na následujících místech:

  • místně příslušná pracoviště Státního zemědělského investičního fondu,
  • agentury pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství,
  • prostřednictvím PGRLF.

Podmínky pro poskytnutí dotace i konkrétní formulář k vyplnění si lze stáhnout v sekci "ke stažení" na těchto stránkách.

Květen 2014