Životní pojištění rizika smrti

Základní složkou životního pojištění je pojištění pro případ smrti pojištěného. Toto pojištění alespoň zčásti pokryje Vaši rodinu a blízké, pokud by došlo k Vaší smrti. Ať už z důvodu nemoci nebo úrazu, vyplatí pojišťovna pojistné plnění těm osobám, které určíte v pojistné smlouvě. Můžete si takto určit jednu nebo více osob, které v tom případě dostanou od pojišťovny jednorázový finanční obnos v celkové výši pojistného plnění.

Tyto osoby určené v pojistné smlouvě se nazývají obmyšlené osoby. Pokud nejsou obmyšlené osoby v pojistné smlouvě určeny, řídí se výplata pořadím podle dědického řízení - manžel/manželka, děti, rodiče, osoby žijící ve společné domácnosti nejméně rok před smrtí, dědici.

Kdy je vhodné mít pojištěno riziko smrti

● Pro osoby, na jejichž příjmu je někdo závislý. Rodina, někdo blízký nebo kdokoli, na kom Vám záleží. V případě pojistné události zabrání vyplacení pojistky snížení životní úrovně nebo okamžitému finančnímu strádání.

● Máte-li hypotéku nebo jiné finanční závazky. Výplata pojistné částky umožní takové finanční závazky dále splácet nebo zcela uhradit. Nemusíte se tedy bát, že v případě pojistné události přijde Vaše rodina o bydlení.

● Chcete-li, aby Vaši pozůstalí nemuseli nést náklady na pohřeb. Proto je nejnižší možná pojistná částkau různých pojišťoven většinou stanovena na 10 tis. Kč.

Jaká by měla být výše pojistné částky

Výše pojistné částky určují dva faktory: na jak dlouho chcete zajistit své blízké v případě pojistné události a výpadku Vašich příjmů a jakou částku s přihlédnutím k Vašim výdajům si můžete dovolit splácet každý měsíc. Odborná literatura doporučuje zvolit pojistnou částku alespoň ve výši čtyřnásobku čistého ročního příjmu. Tedy v případě pojistné události budou mít Vaši blízcí čtyři roky na to, aby se vypořádali s výpadkem Vašeho příjmu.

Pokud máte hypotéku nebo jiné obdobné závazky, měla by pojistná částka minimálně umožnit kompletní splacení Vašich dluhů. Nicméně platí, že výše zvolené pojistné částky a tedy pojistné, které budete každý měsíc platit, se odvíjí od příjmů a výdajů Vašich nebo Vaší domácnosti. Měli byste zvolit takovou částku, kterou si můžete dlouhodobě dovolit.

A též platí, že můžete-li si dovolit vzhledem k rozpočtu Vaší domácnosti životní pojištění na nižší částku, než je čtyřnásobek Vašeho příjmu, je to vždy lepší zajištění Vašich blízkých než žádné životní pojištění.

Délka životního pojištění

Doba, na kterou se pojistíte, by se vždy měla odvíjet od Vaší životní situace. Máte-li nezaopatřené děti, měla by Vaše pojistka končit v čase, kdy můžete předpokládat, že na Vás děti nebudou finančně závislé. Tedy například alespoň v roce, kdy předpokládáte ukončení jejich vzdělání a nástup do zaměstnání. V ideálním případě s nějakou rezervou. Máte-li hypotéku nebo jiné dlouhodobé dluhy, měl by být konec pojištění po datu konečné splatnosti Vašich závazků.

Obecně platí, že pokud si sjednáte životní pojištění na kratší dobu a po konci pojištění zjistíte, že se potřebujete znovu pojistit, vždy zaplatíte v takovém případě více, než když si rovnou sjednáte pojištění na delší dobu. Minimální doba pojištění, kterou si můžete sjednat, je určena pojišťovnou a většinou bývá 5 let.

Chci se dozvědět víc informací

Navštivte stránku s častými otázkami, na které najdete další bližší informace o životním pojištění. Sledovat nás můžete také na sociálních sítích - Facebooku, Instagramu či Twitteru, kde Vás průběžně informujeme o novinkách, zajímavostech a tipech nejen z oblasti pojištění domácnosti. Případně můžete využít také naší blogovou část na webu.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Pojištění smrti úrazem kryje riziko smrti, která nastane v důsledku úrazu. Úrazem se v řeči pojišťovnictví rozumí tělesné poškození neočekávaným působením zevních sil nebo vlastní tělesné váhy nezávis...
Pojištění invalidity pokrývá riziko ztráty pracovní schopnosti, ke kterému dojde z důvodu nemoci nebo úrazu ve 3 stupních, které určuje stát. Toto pojištění by mělo sloužit k alespoň částečnému pokryt...
Pojišťovna vyplácí denní dávky sjednané v pojistné smlouvě při dočasné pracovní neschopnosti, výplata začíná 29.dnem neschopnosti. K výplatě dávek dojde pouze v případě, že dočasná pracovní neschopnos...