Cestovní pojištění Chile

užitečné informace

country flag

Základní údaje

Časový posun v zimě -4, v létě -5
Telefonní předvolba +56
Vízum ne
Potřebuji pas nebo stačí OP? pas
Očkování žlutá zimnice (v případě příjezdu z oblastí, kde se vyskytuje), doporučují se spalničky, tetanus, záškrt, dětská obrna, hepatitida A a B, břišní tyfus, vzteklina

Rychlostní limity

Dálnice 120 km/h
Silnice 100 km/h
V obci 50 km/h
Tolerance alkoholu 0,5 ‰

Důležitá telefonní čísla

hospital

Rychlá lékařská pomoc

131

police

Policie

133

firemen

Hasiči

132

Velvyslanectví Santiago de Chile

Adresa Av. El Golf 254, Las Condes, Santiago de Chile
Telefon +562 22321066, 22311910
Nouzová linka +569 92492220
E-mail santiago@embassy.mzv.cz

Bez záruky. Čerpáno z veřejných zdrojů mzv.cz

Pozor na

Ve velkých městech se mějte na pozoru před organizovanými skupinami kapesních zlodějů (ideální je nenosit viditelně žádná drahá elektronická zařízení a šperky). Krade se nejen na ulici, ale také v autobusech, na nádražích nebo v restauracích. U hranic s Peru a Bolívií se stále nachází minová pole, těmto oblastem se raději zcela vyhněte. V případě zájmu u výstupu na horu Aconcagua je nutné požádat o povolení v Argentině, na jejímž území se hora nachází.

Naše doporučení

V případě odcizení dokladů nebo cenností doporučujeme navštívit policii, nechat sepsat příslušný protokol a následně kontaktovat velvyslanectví a nechat si vyhotovit nový pas. V Chile jsou velmi častá zemětřesení, před cestou tedy doporučujeme seznámit se s postupem v případě, že zemětřesení skutečně nastane.

Zdravotní péče

V Chile je zaveden systém úplného hrazení zdravotní péče pacienty. Cizinci jsou tedy povinni si veškeré náklady na ošetření u lékaře uhradit z vlastní kapsy. Bohužel je zde lékařská péče poměrně drahá, ošetření se pohybuje v řádech stovek USD, hospitalizace i nad několik tisíc USD. Je proto nutné sjednat si pojištění na cestu platné i v této zemi a následně si nechat náklady na ošetření pojišťovnou proplatit. Někdy je možné pokusit se domluvit s pojišťovnou, aby za vás nemocnici rovnou některé náklady uhradila a vy jste tak nemuseli platit desetitisíce z vlastní kapsy.