Cestovní pojištění Chorvatsko

užitečné informace

country flag

Základní údaje

Časový posun 0
Telefonní předvolba +385
Vízum ne
Potřebuji pas nebo stačí OP? OP
Očkování povinně žádné, doporučují se spalničky, tetanus, hepatitida A a B a vzteklina

Rychlostní limity

Dálnice 130 km/h
Silnice 90 km/h
V obci 50 km/h
Tolerance alkoholu 0,5 ‰

Důležitá telefonní čísla

hospital

Rychlá lékařská pomoc

94

police

Policie

92

firemen

Hasiči

93

Velvyslanectví Záhřeb

Adresa Radnička cesta 47/VI, 10 000 Zagreb
Telefon +385 1 617 7246
Nouzová linka +385 916121533
E-mail zagreb@embassy.mzv.cz

Bez záruky. Čerpáno z veřejných zdrojů mzv.cz

Pozor na

Upozorňujeme na nebezpečí vysokého trestu v podobě finanční pokuty nebo odnětí svobody v případě držení drog nebo omamných látek. Povoleno není ani minimální množství pro osobní potřebu. Kontroly se provádí celkem často, a to nejen na hraničních přechodech. Dále upozorňujeme na zákaz kempování a nocování ve volné přírodě. V krajních případech lze tento přestupek trestat až odnětím svobody.

Naše doporučení

Doporučujeme vyžádat si při každém nákupu od prodavače účtenku. Tu je povinen vám každý obchodník vydat a každý turista je povinen mít ji u sebe při opouštění provozovny.

Zdravotní péče

Občané České republiky mají v Chorvatsku po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na neodkladné ošetření ve veřejných zdravotnických zařízeních. S největší pravděpodobností budete ale v takovém případě vyzvání k zaplacení spoluúčasti na tomto ošetření v hotovosti. Držba Evropského průkazu zdravotního pojištění neopravňuje k bezplatnému ošetření v soukromých zařízeních ani k převozu do ČR. Pro tyto případy doporučujeme uzavření dobrého cestovního pojištění, které kromě výše zmíněného nabízí také pojištění zavazadel nebo možnost připojistit se například na provozování rizikových sportů.