Cestovní pojištění Finsko

užitečné informace

country flag

Základní údaje

Časový posun +1
Telefonní předvolba +358
Vízum ne
Potřebuji pas nebo stačí OP? OP
Očkování povinně žádné, doporučuje se tetanus a hepatitida B

Rychlostní limity

Dálnice 100 km/h
Silnice 80 km/h
V obci 50 km/h
Tolerance alkoholu 0,5 ‰

Důležitá telefonní čísla

hospital

Rychlá lékařská pomoc

112

police

Policie

112

firemen

Hasiči

112

Velvyslanectví Helsinky

Adresa Armfeltintie 14, 00150 Helsinki
Telefon +3589/6120 880
Nouzová linka +358/405030008
E-mail helsinki@embassy.mzv.cz

Bez záruky. Čerpáno z veřejných zdrojů mzv.cz

Pozor na

Upozorňujeme na úskalí pramenící z cesty do poměrně nehostinných podmínek na severu Finska.

Naše doporučení

Nedoporučujeme pohybovat se po volné přírodě v oblasti Laponska bez průvodce.

Zdravotní péče

Ve Finsku mají v rámci pravidel EU čeští pojištěnci nárok na poskytnutí neodkladné lékařské péče. Tato péče však může být poskytnuta zdarma pouze v případě uzavření cestovního pojištění. Bez něj je nutné hradit za ošetření poměrně vysoké poplatky (tzv. spoluúčast pacienta – ve většině Evropy obvyklý jev). Při uzavírání cestovního pojištění dbejte na dostatečnou výši pojistných limitů a na krytí všech aktivit, které se chystáte v této zemi provozovat. V případě potřeby uzavřete připojištění rizikových sportů.