Cestovní pojištění Gruzie

užitečné informace

country flag

Základní údaje

Časový posun v zimě +3, v létě +2
Telefonní předvolba +995
Vízum ne
Potřebuji pas nebo stačí OP? pas
Očkování povinně žádné, doporučují se spalničky, záškrt, tetanus, hepatitida A a B a vzteklina

Rychlostní limity

Dálnice 110 km/h
Silnice 100 km/h
V obci 60 km/h
Tolerance alkoholu 0,3 ‰

Důležitá telefonní čísla

hospital

Rychlá lékařská pomoc

03

police

Policie

022

firemen

Hasiči

220001

Velvyslanectví Tbilisi

Adresa Chavchavadze Ave., 37-block VI, 0179 Tbilisi
Telefon +995 32 2916740 až 43
Nouzová linka +995 599 547 173
E-mail tbilisi@embassy.mzv.cz

Bez záruky. Čerpáno z veřejných zdrojů mzv.cz

Pozor na

Upozorňujeme na značné komplikace a nebezpečí při návštěvě oblastí Abcházie a Jižní Osetie. Je třeba speciálních povolení a pobyt v těchto lokalitách rozhodně není bezpečný. Kromě těchto oblastí se v Gruzii nachází ještě další lokality, kam je důrazně nedoporučeno vstupovat z důvodu nemožnosti poskytnout turistům v nesnázích pomoc. Při jednání s místními je potřeba dát pozor na (byť nezamýšlenou) urážku jejich cti, jsou na ni velmi hákliví.

Naše doporučení

Před cestou doporučujeme vždy u MZV ověřit aktuální bezpečnostní situaci v jednotlivých částech země a přizpůsobit této situaci své cestovní plány. Dobré je také registrovat se v systému DROZD. Při výletech do hor se doporučuje vždy využít služeb místních průvodců. Vodu z vodovodu je vhodné převařit.

Zdravotní péče

Gruzínská zdravotní péče je obecně na velmi špatné úrovni. V případě zranění nebo onemocnění se doporučuje návštěva výhradně soukromých klinik v Tbilisi nebo jiném velkém městě. Tyto kliniky jsou zpravidla mezinárodní, poskytují alespoň uspokojivou péči a jsou velmi drahé. Za ošetření se platí na místě v hotovosti, často jsou účtovány i zákroky, které nebyly provedeny nebo byly provedeny, ačkoliv být provedeny nemusely. Každopádně je nutné před odjezdem do Gruzie uzavřít kvalitní cestovní pojištění a v případě návštěvy lékaře si uchovat všechny zprávy, účty a další dokumenty, na základě kterých vám bude lékařská péče tuzemskou pojišťovnou zpětně proplacena.