Cestovní pojištění Maďarsko

užitečné informace

country flag

Základní údaje

Časový posun 0
Telefonní předvolba +36
Vízum ne
Potřebuji pas nebo stačí OP? OP
Očkování povinně žádné, doporučují se spalničky, tetanus a hepatitida B

Rychlostní limity

Dálnice 130 km/h
Silnice 90 km/h
V obci 50 km/h
Tolerance alkoholu 0,0 ‰

Důležitá telefonní čísla

hospital

Rychlá lékařská pomoc

104

police

Policie

107

firemen

Hasiči

105

Velvyslanectví Budapešť

Adresa Rózsa utca 61., 1064 Budapest
Telefon +361/4625010,11
Nouzová linka +36/309247081
E-mail budapest@embassy.mzv.cz

Bez záruky. Čerpáno z veřejných zdrojů mzv.cz

Pozor na

Maďarská policie má pravomoci udělit v případě jakéhokoliv přestupku pokutu na místě a požadovat její uhrazení v hotovosti.

Naše doporučení

V případě ztráty dokladu totožnosti doporučujeme neprodleně tuto událost nahlásit na zastupitelském úřadě. V případě okradení je ještě před návštěvou příslušného úřadu nutné nahlásit událost policii. Na zastupitelném úřadě je možné následně vystavit náhradní cestovní doklad (je nutné donést 2 fotografie).

Zdravotní péče

Lékařská péče v Maďarku je na průměrné úrovni, v případě potřeby je lepší navštívit soukromé zdravotnické zařízení. Téměř u každého ošetření je většinou vyžadována platba v hotovosti (tzv. spoluúčast), stomatologické zákroky je někdy nutné hradit v plné výši. Na léky se doplácí, někdy také až ve výši 100 % ceny. Český pojištěnec je povinen prokázat se Evropským průkazem zdravotního pojištění, na základě kterého mu může být poskytnuto neodkladné ošetření. Ošetření zdarma se turistům ale stejně nedostane, je výrazně doporučeno uzavřít pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění.