Cestovní pojištění Polsko

užitečné informace

country flag

Základní údaje

Časový posun 0
Telefonní předvolba +48
Vízum ne
Potřebuji pas nebo stačí OP? OP
Očkování povinně žádné, doporučují se spalničky, tetanus, hepatitida A a B

Rychlostní limity

Dálnice 140 km/h
Silnice 90 km/h
V obci 50 km/h
Tolerance alkoholu 0,2 ‰

Důležitá telefonní čísla

hospital

Rychlá lékařská pomoc

999

police

Policie

997

firemen

Hasiči

998

Velvyslanectví Varšava

Adresa ul. Koszykowa 18, 00-555 Warsaw
Telefon +48/225251-850,890
Nouzová linka +48/608298988
E-mail warsaw@embassy.mzv.cz

Bez záruky. Čerpáno z veřejných zdrojů mzv.cz

Pozor na

V Polsku platí přísný zákaz dovozu a vývozu jakýchkoliv drog či psychotropních látek. Dále upozorňujeme na velmi striktní pravidla chování v církevních prostorách. Při cestě do Polska nočním vlakem dejte dobrý pozor na své osobní věci, často dochází ke krádežím.

Naše doporučení

Při jízdě autem doporučujeme parkovat výhradně na střežených parkovištích a při jakémkoli opouštění auta (i na benzinové stanici) jej důkladně zamknout. V autě nenechávejte viditelné žádné cennější předměty.

Zdravotní péče

Polsko má zdravotnictví na průměrné úrovni. Soukromá zařízení jsou poměrně kvalitní a rozšířená, ta státní bohužel stále nedosahují úrovně obvyklé v naší zemi. Češi sice v Polsku mají díky Evropskému průkazu zdravotního pojištění nárok na nutnou lékařskou péči, v některých částech Polska však může dojít k problémům při jeho uznávání. Přestože může být cesta do Polska pro mnohé pouze cestou „za humny“, doporučujeme v každém případě uzavřít cestovní pojištění.