Cestovní pojištění Kostarika

užitečné informace

country flag

Základní údaje

Časový posun v zimě -7, v létě -8
Telefonní předvolba +506
Vízum ne
Potřebuji pas nebo stačí OP? pas
Očkování povinně žádné, doporučují se spalničky, záškrt, dětská obrna, tetanus, hepatitida A a B, břišní tyfus, vzteklina

Rychlostní limity

Dálnice 100 km/h
Silnice 80 km/h
V obci 50 km/h
Tolerance alkoholu 0,5 ‰

Důležitá telefonní čísla

hospital

Rychlá lékařská pomoc

911

police

Policie

2222-9330

firemen

Hasiči

118

Velvyslanectví Mexiko

Adresa Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 11590 México
Telefon +52 55 55312544
Nouzová linka +52 1 55 21092399
E-mail mexico@embassy.mzv.cz

Bez záruky. Čerpáno z veřejných zdrojů mzv.cz

Pozor na

Na hranicích dbejte na řádné označení pasu vstupním a následně výstupním razítkem. Absence razítka v pasu znamená pro cizince značné problémy např. při běžné silniční kontrole. Míra kriminality v Kostarice neustále stoupá, dodržujte základní bezpečnostní pravidla. Při koupání v moři dejte pozor na silné mořské proudy (na obou pobřežích).

Naše doporučení

Doporučujeme pít pouze balenou vodu. Je dobré s sebou mít kreditní kartu, často je vyžadována v hotelích nebo půjčovnách automobilů. Hotové peníze doporučujeme přivézt v USD měně, jiné měny jsou obtížně směnitelné. Před cestou autem je dobré zvážit vlastní schopnosti a přizpůsobit jízdu stavu vozovky a klimatickým podmínkám.

Zdravotní péče

V Kostarice se nachází množství soukromých i veřejných zdravotnických zařízení. V obou typech je za ošetření potřeba zaplatit, ve veřejných většinou po poskytnutí první pomoci, v soukromých často i před akutním ošetřením. Některé kliniky akceptují místo platby doklad o mezinárodním cestovním pojištění, za hospitalizaci je ale většinou potřeba složit zálohu ve výši 1000 USD. Nejkvalitnější ošetření je poskytováno v hlavním městě (San José). Před cestou do Kostariky si uzavřete cestovní pojištění a přibalte repelent (je zde velký výskyt horečky dengue přenášené komáry).