Cestovní pojištění Nový Zéland

užitečné informace

country flag

Základní údaje

Časový posun v zimě +11, v létě +10
Telefonní předvolba +64
Vízum ne
Potřebuji pas nebo stačí OP? pas
Očkování povinně žádné, doporučují se spalničky, záškrt, dětská obrna, tetanus, hepatitida B

Rychlostní limity

Dálnice 100 km/h
Silnice 100 km/h
V obci 70 km/h
Tolerance alkoholu 0,8 ‰

Důležitá telefonní čísla

hospital

Rychlá lékařská pomoc

111

police

Policie

111

firemen

Hasiči

111

Konzulát Sydney

Adresa 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030 Sydney
Telefon +61 2 95810111
Nouzová linka 0061/402/312806
E-mail sydney@embassy.mzv.cz

Bez záruky. Čerpáno z veřejných zdrojů mzv.cz

Pozor na

Upozorňujeme na rozdílné klima v různých částech země. Zatímco na jednom ostrově je vedro, na druhém může být poměrně chladno. Na ostrovech jsou velmi častá zemětřesení, informujte se o doporučeném chování. Jezdí se zde vlevo. V centrech velkých měst dejte pozor na kapesní krádeže.

Naše doporučení

Návštěvu této země doporučujeme naplánovat na období od listopadu do dubna. Doporučuje se využít tamních leteckých společností nebo husté sítě autobusové dopravy. Pijte raději balenou vodu.

Zdravotní péče

Novozélandské zdravotnictví je špičkové úrovni, nejkvalitnější lékařská péče je zajišťována prostřednictvím soukromých klinik. Za veškeré lékařské zákroky se na těchto ostrovech platí, a to poměrně vysoké částky. Je tedy nutné vyjet na Nový Zéland s dobrým cestovním pojištěním a před případným ošetřením se doporučuje kontaktovat asistenční službu a poradit se o navštíveném lékařském zařízení. Pojištění je sice do této lokality zpravidla dražší, nicméně ceny lékařských úkonů jsou zde tak drahé, že se investice do pojištění bez debat vyplatí.