Zpracování osobních údajů

Stále se snažíme zdokonalovat služby, které Vám přinášíme a hledat ještě vyšší úspory i v dobách růstu cen. Z toho důvodu došlo k rozšíření naší skupiny o nové společnosti a tímto krokem došlo také k rozšíření okruhu společných správců, kteří mohou zpracovávat Vaše osobní údaje. Výčet společných správců a konkrétní informace o jednotlivých společných správcích samotných naleznete na stránce popisující detailně celé toto téma. Všichni společní správci osobních údajů se zavázali dodržovat veškeré povinnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dohody o úpravě vzájemných práv a povinností společných správců uzavřené mezi výše uvedenými společnostmi, a to tak, aby byla trvale zachována vysoká míra ochrany a zabezpečení Vašich osobních údajů. Všechna Vaše práva týkající se osobních údajů můžete uplatňovat dále v nezměněném rozsahu, a to u kteréhokoli ze společných správců.

Zde Vám přinášíme informace o přeměně společnosti fúzí sloučením a ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Hledáte-li tematiku osobních údajů, které použijeme pro kalkulaci pojistného pro vámi vybraný produkt a vypracování návrhu pojistné smlouvy, který odešleme vám a vámi vybrané pojišťovně, na Klik.cz se můžete podívat na kompletní výčet pojišťoven.

Vaše kontaktní údaje můžeme použít k zaslání informačních oznámení. Tato informační oznámení zahrnují zejména upozornění na splatnost předepsaného pojistného nebo oznámení o výročí pojistné smlouvy. V případě, že není možné sjednat novou pojistnou smlouvu, protože je výročí vaší aktuální pojistky v budoucnosti, můžeme vaše kontaktní údaje využít pro nabídku pojištění k datu výročí.

Osobní údaje uchováváme po dobu jednoho roku od jejich poskytnutí nebo po dobu účinnosti pojistné smlouvy a deset let po jejím ukončení. Obě lhůty jsou dané zákonem. K datům, která takto uchováváme, má přístup omezený počet osob. Přístup je povolen, jestliže a) je nutné zkontrolovat kvalitu poskytovaných služeb, b) vy nás o to požádáte, c) požádá nás o ně pojišťovna, u které máte nebo jste měli smlouvu, d) vyžádá si je dozorující orgán, například Česká národní banka. Máte případně pochopitelně právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Klikpojisteni.cz s.r.o., IČO 08682704, se sídlem Sokolovská 371/1, Praha 8, PSČ: 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 323188

Přečtěte si ještě něco dalšího

Reklamační řád Klikpojisteni.cz s.r.o. IČO 08682704 (dále jen Společnost) upravuje způsob komunikace klienta a Společnosti v případech, kdy klient podává Společnosti reklamaci. Kdy je možné reklamaci ...
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Klikpojisteni.cz s.r.o., IČO 08682704 (dále jen “Klik“) účinné od 1. 1. 2024. ● Klik je provozovatelem on-line aplikací, umístěných na webech www...
Zajímá Vás odpověď na otázku a na Klik.cz jste na ní nenalezli odpověď? Kontaktujte nás přes formulář, na telefonu 810 200 211 nebo přes email info@klik.cz a my Vám na otázku odpověď najdeme! Budeme m...
Společnost Klikpojisteni.cz, s.r.o., která vystupuje v České republice pod názvem Klik.cz, vznikla již v roce 2011 a první pojistku jsme prodali v listopadu téhož roku. Jsme tak stabilní společností s...