Limity pojistného plnění u povinného ručení

Limit pojistného plnění povinného ručení je maximální částka, kterou vyplatí pojišťovny v případě pojistné události osobě, které provozem motorového vozidla způsobíte škodu, ať už na majetku nebo zdraví.

Zákon stanovuje minimální limit pojistného plnění. Aktuálně je toto minimum nastaveno od 1. ledna 2024 na:

  • 50 milionů Kč pro případ škody na zdraví na každého poškozeného,
  • 50 milionů Kč při majetkové škodě a ušlém zisku bez ohledu na počet poškozených.

Limity pojistného plnění u povinného ručení jsou nejčastěji uváděny jako dvě hodnoty, například 50/50.


Porovnání limitů pojistného plnění mezi pojišťovnami

Pojišťovny nabízí klientům i jiné varianty. Kromě zákonem stanoveného minimálního limitu pojistného plnění 50/50 si můžete zvolit také 70/70, 100/100 nebo až 250/250 milionů Kč. Nejčastěji sjednané minimální limity pojistného plnění v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jsou 70/70 milionů Kč. Maximální limit, který si můžete aktuálně na trhu zvolit, je 250 milionů Kč.

Limity povinného ručení snadno porovnáte i na našem srovnávači.


Důsledky nedostatečného limitu pojistného plnění

Pokud způsobíte škodu vyšší, než je limit pojistného plnění, může po vás pojišťovna rozdíl mezi způsobenou škodou a limitem vymáhat.

Limit pojistného plnění najdete také u každého připojištění, které si v rámci povinného ručení můžete sjednat. Na rozdíl od limitu pojistného plnění povinného ručení uvedeného výše, je pojistné plnění u připojištění vypláceno vám.


Jak vybrat správný limit pojistného plnění?

Ať už jde o životní pojištění, pojištění majetku nebo právě povinné ručení, vždy je zásadní správně zvolit limity pojistného plnění.

Příliš nízký limit znamená sice nižší pojistné, pokud ale škoda přesáhne zvolený limit, doplatíte škodu ze svého. Příliš vysoký limit je v tomto směru lepší volbou, jen si pohlídejte, že na pojistném zbytečně nepřeplácíte. Vzhledem k rostoucím cenám automobilů, dílů a dalších nákladů doporučují odborníci limit 100/100 milionů Kč.


Příklady z praxe: Limity pojistného plnění v reálných situacích

Máte-li například připojištění skel s limitem 10 tisíc Kč, je to maximální částka, kterou obdržíte v případě rozbitého skla. Proto je dobré si vždy zjistit limity připojištění, abyste věděli částku, na kterou vás pojištění kryje.

Nový občanský zákoník nestanovuje horní hranici odškodnění při zdravotní újmě. Do ní se řadí také psychická újma účastníka nehody nebo psychická újma příbuzných. Přitom náklady léčby mohou růst do milionů.

Pro více informací o povinného pojištění a připojištění můžete navštívit tematickou sekci, která tuto problematiku řeší, nebo nám můžete zavolat na 810 200 211, kde vám moc rádi zodpovíme všechny otázky.

Mohlo by Vás zajímat

Platné povinné ručení musí mít ze zákona každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. Zákonné pojištění auta je povinné pro všechny majitele vozu a chrání je před finančními škodami způs...
Nic před Vámi neschováváme a chceme být maximálně transparentní, na Klik.cz proto najdete odpovědi na většinu dotazů týkajících se pojištění. Pokud přesto neznáte odpověď na něco, co zde není zodpověz...
Povinné ručení neboli zákonné pojištění vozidel je pojištění, které musí mít každý majitel nebo provozovatel vozu. Výběr povinného ručení záleží na tom, čemu dáváte přednost. Zda nejnižší ceně nebo pr...
Společnost Klikpojisteni.cz, s.r.o., která vystupuje v České republice pod názvem Klik.cz, vznikla již v roce 2011 a první pojistku jsme prodali v listopadu téhož roku. Jsme tak stabilní společností s...