Slovník pojistných pojmů

Slovník pojmů je velmi užitečným nástrojem, který slouží k vysvětlení či upřesnění významu termínů používaných v různých oblastech. V oblasti financí a pojištění je znalost těchto pojmů zvláště důležitá, protože vám to může pomoci lépe porozumět různým typům produktů a služeb.

Slovník pojmů může také pomoci při sestavování rozpočtu, plánování investic a při rozhodování se mezi různými finančními a pojišťovacími produkty.

Při používání slovníku je důležité si uvědomit, že mnoho z těchto pojmů může být velmi technických a složitých. Je důležité se seznámit s těmito pojmy postupně a porozumět jejich významu v kontextu, ve kterém jsou použity. Pokud si nejste jisti významem nějakého výrazu, můžete se obrátit na finančního poradce nebo svůj dotaz odeslat na email info@klik.cz, kde vám naši specialisté vždy rádi pomohou.

Slovník pojmů – seznam

 • ✓ Obecné pojmy
 • ✓ Pojištění vozidel
 • ✓ Cestovní pojištění
 • ✓ Pojištění domácnosti a nemovitosti
 • ✓ Hypotéky
 • ✓ Půjčky
 • ✓ Energie

Obecné pojmy

Mezi obecné pojmy patří všechny pojmy, které jsou významné v různých oblastech, a které se nepřímo týkají pojištění nebo financí. Mezi tyto pojmy patří například pojmy jako aktivum, pasivum, příjem, výdaje, zisk a ztráta.

 • ✓ Aktiva
 • ✓ Daň
 • ✓ Depozitum
 • ✓ Inflace
 • ✓ Investice
 • ✓ Kapitál
 • ✓ Kombinované pojištění
 • ✓ Nárok na pojistné plnění
 • ✓ Pasiva
 • ✓ Platební bilance
 • ✓ Připojištění
 • ✓ Pojistné plnění
 • ✓ Pojišťovací plán
 • ✓ Pojišťovací událost
 • ✓ Riziko
 • ✓ Smlouva
 • ✓ Úvěr
 • ✓ Úrok
 • ✓ Záruka
 • ✓ Zisk a ztráta

Pojištění vozidel

Povinné ručení kryje škody způsobené motorovým vozidlem, jako jsou újmy na zdraví, majetku a další. Havarijní pojištění zahrnuje náklady na opravu poškozeného vozidla a za ztracené nebo poškozené vybavení.

 • ✓ Bonus a malus
 • ✓ Česká kancelář pojistitelů
 • ✓ Dohoda o likvidaci škody
 • ✓ Druh vozidla
 • ✓ Garance nejlepší ceny
 • ✓ Hmotná škoda
 • ✓ Kalkulace pojistného
 • ✓ Koeficient úpravy pojistného (KÚP)
 • ✓ Krytí škody na zdraví
 • ✓ Limit pojistného plnění
 • ✓ Náhrada škody
 • ✓ Náhradní vozidlo
 • ✓ Nárok na pojistné plnění
 • ✓ Nezaviněná nehoda
 • ✓ Odpovědnost za škodu
 • ✓ Pojistná smlouva
 • ✓ Pojistné plnění
 • ✓ Pojistník
 • ✓ Regresní nárok
 • ✓ VIN kód
 • ✓ Zelená karta

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je druh pojištění, které poskytuje ochranu cestovatelům proti různým rizikům, jako jsou zdravotní problémy, ztráta zavazadel, zpoždění letů a další. Cestovní pojištění může být sjednáno pro jednotlivce, pro celou rodinu či skupinu.

Pojištění domácnosti a nemovitosti

Pojištění domácnosti a nemovitosti je druh pojištění, které kryje škody na nemovitostech a majetku, jako jsou domy, byty, bytové jednotky a další. Toto pojištění může zahrnovat různé druhy rizik, jako jsou požáry, povodně, krádeže a další. Pojištění domácnosti a nemovitosti je často povinné v případě, že je nemovitost financována hypotékou.

Hypotéky

Hypotéka je druh půjčky, která je zajištěna nemovitostí. Hypotéka se obvykle používá k financování nákupu domu nebo bytu, a hypoteční úvěr je splácen v pravidelných splátkách po dobu několika let. Pokud dlužník nedodrží splácení hypotéky, může dojít k exekuci nemovitosti.

Půjčky

Půjčka je finanční transakce, při níž si dlužník půjčí určitou částku peněz od věřitele s tím, že ji bude muset vrátit v určené lhůtě. Půjčka může být zajištěna nebo nezajištěna. Používá se k financování různých věcí, jako jsou auta, domy, byty, vzdělání a další.

Energie

Energie je v oblasti financí a pojištění důležitým pojmem, protože se týká nákladů spojených s vytápěním domů, provozem domácích spotřebičů a jiných na energii závislých zařízení. Různé druhy energií, jako jsou elektřina, plyn, voda a další, jsou běžně zahrnovány do účtů za domácnost a mohou mít významný dopad na celkové náklady.

Další pojmy

V oblasti finančního plánování a pojištění existuje mnoho dalších pojmů, které mohou být užitečné pro ty, kteří se chtějí lépe obeznámit s těmito oblastmi. Mezi tyto pojmy patří například investice, akcie, dluhopisy, fondy, životní pojištění a další. My jsme je zahrnuli do obecných pojmů.

Mohlo by vás zajímat

Platné povinné ručení musí mít ze zákona každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. Zákonné pojištění auta je povinné pro všechny majitele vozu a chrání je před finančními škodami způs...
Havarijní pojištění je pojištění motorových vozidel, které slouží ke krytí škod na vlastním autě. Způsobí-li někdo škodu vám, bude vám škoda vyplacena z povinného ručení toho, kdo škodu způsobil, poku...
Pojištění na cesty do zahraničí si můžete sjednat online během 5 minut. Dokonce i na mobilu cestou na letiště! Bez cestovního pojištění s dostečnými limity vás banální nehoda může finančně zruinovat n...
Pojištění majetku zahrnuje pojištění domácnosti a nemovitosti. Váš majetek - tedy Váš domov, byste měli mít pojištěn vždy a v případě uzavření komplexního pojištění pro Váš domov se toto přání změní v...