Cena - nová, časová nebo obvyklá?

Cena - nová, časová nebo obvyklá?

 

Pojistné plnění - peníze, které dostanete jako náhradu za škodu, která vám na pojištěném majetku vznikne. To se na první pohled jeví jasně a jednoznačně. Pojišťovny to ale vidí jinak a ne vždy dostanete pojistné plnění v té výši, kterou očekáváte. Na vině může být například to, v jakých cenách je pojistné plnění stanoveno. Na výběr je nová, časová a obvyklá cena.

 

Pro názornější vysvětlení rozdílu mezi jednotlivými cenami si pomůžeme příkladem. Poslouží nám počítač zakoupený v roce 2007 za 25 000 Kč. Byl zničen při požáru v roce 2012.

 

Nová cena

 

Novou cenou je myšlena cena, za kterou lze v daném čase a místě pořídit tutéž věc nebo věc stejného druhu a hodnoty. V závislosti na konkrétních příkladech může být tato cena jak vyšší, tak i nižší než cena pořizovací. 

  •  Nový počítač stejné značky s podobnými funkcemi lze v současnosti pořídit za:
  •  15 000 Kč = nová cena 

 

Časová cena

 

 Časová cena odpovídá hodnotě majetku těsně před škodní událostí. Od pořizovací ceny je odečtena hodnota opotřebení či jiného znehodnocení. Navýšena může být opravou či modernizací věci. Obecně lze říci, že časová cena zdaleka nedosahuje výše ceny nové, resp. ceny pořizovací. 

  •  Od ceny počítače odečteme opotřebení (20 000 Kč)
  •  25 000 Kč - 20 000 Kč = 5 000 Kč (= cena časová)

 

Obvyklá cena

 

Obvyklá cena je velmi podobná ceně časové. Vyjadřuje cenu, za kterou lze věc v daném čase a místě prodat. Zohledňuje tedy stav na trhu použitých věcí daného druhu. 

  • Počítač z roku 2005 je na současném trhu téměř neprodejný, proto se často jeho cena blíží nule
  • 500 Kč= cena obvyklá

Pozor na výjimky...

 

Z článku by se mohlo zdát, že je pojištění na novou cenu to největší terno. V mnoha případech skutečně je. Je ale potřeba dát si pozor na výjimky, u kterých to neplatí. Typickým příkladem jsou věci, které časem sovu hodnotu neztrácí, ale dokonce získávají (starožitnosti, některé nemovitosti) - u těch vychází daleko lépe cena časová. Proto při uzavírání pojištění důkladně promyslete, zda váš majetek bude hodnotu ztrácet a nebo získávat. Nová cena je navíc spojena s výrazně vyšším pojistným.

Březen 2012