Progresivní pojistné plnění

Co je progresivní pojistné plnění?

Pokud máte alespoň zběžné znalosti v oblasti pojištění, jistě jste se už setkali s pojem pojistné plnění, případně rovnou s pojmem progresivní pojistné plnění. Pojistné plnění jako takové se týká všech druhů pojištění, to progresivní je výsadou životního či úrazového pojištění. Co to tedy znamená?


Pojistné plnění je finanční obnos, který vám pojišťovna vyplatí jako finanční náhradu škod. Vypočítává se z mnoha faktorů a vychází mimo jiné z pojistné smlouvy a pojistných podmínek. V případě správně nastaveného pojištění by mělo pojistné plnění představovat náhradu za to, o co jste při pojistné události přišli. 

Progresivní pojistné plnění je speciálním druhem pojistného plnění, který je specifický pro úrazové a životní pojistky. Obecně lze říci, že je progresivní pojistné plnění podstatně vyšší než to klasické. 

Při výpočtu pojistného plnění u úrazových pojistek určí pojišťovna určité procento, které vám bude vyplaceno z pojistné částky na tělesné poškození a trvalé následky. V případě progresivního pojistného plnění jsou procenta na trvalé následky o hodně vyšší. Zjednodušeně řečeno - čím vážnější úraz máte, tím více peněz dostanete.

Jako příklad lze uvést ztrátu končetiny. V případě klasického pojistného plnění vám pojišťovna vyplatí například 600 000 Kč, v případě progresivního 800 000 Kč.

Zkontrolujte si tedy prosím své pojistné smlouvy úrazového a životního pojištění, zda jsou nastaveny s progresivním plněním. Pokud ne, pokuste se v pojišťovně zjednat nápravu. Většina tuzemských pojišťoven toto nabízí (některé zcela automaticky).

Červenec 2013